Adultery భర్తల మార్పిడి (Husband Swap) by sandhya kiran (completed)
...‘...సారీ వికాస్!...రక్తం వచ్చేలా గీరిందా మా ఆవిడ!?...’ అంటూ... ... మరక...ని వేలితో రుద్దబోయాడు మధు...‘...ఛీ...అని...అదురుతూన్న పెదాల్ని సున్నాలా చుడ్తూ, ఆ చను మొనని...లోపలికి నొక్కుకుంటూ వెనక్కి జరిగింది వకుళ......‘...ఒహ్!...నీ నిపిలా అది!...అని స్వగతంగా అనుకుని...‘...అంతగా...సాగదీశేశావా గురూ, మా ఆవిడ చనుమొనల్నీ!... ఆ పెదాలు చూడు...ఎలా వాచిపోయాయో!?...తెగ జుర్రేసుకున్నావా వాట్ని!?...చూడనీ!...అంటూ, మా ఇద్దరి మీదినుంచీ చెయ్యి జాపి, వకుళని అందుకోబోయాడు ...
...
వెనకనీంచి...నా పిర్రల మధ్య...మధు మగతన...ముందునీంచి నా మొగుడి మగతనం... గుచ్చుకుంటున్నాయి...‘...దేవుడా!...మళ్ళీ తయారౌతున్నారీ మగాళ్ళు...’...అనుకుంటూ నా మొగుడ్ని గాఠ్ఠి...గా పెన వేసుకున్నాను...

‘...
ఉహూఁ..అంటూ పక్కకి తిరిగి నా మొగుడి వీపుకే తన స్థనాల్నీ అదిమేస్తూ అతుక్కుపోయింది వకుళ...
‘...
అదృష్టవంతుడివి వికాస్...ఎడా,పెడా ...నలిగి...పోతున్నావ్...అంటూ ఓ క్షణం మా ముగ్గురి వైపూ చూసి...చటుక్కున వకుళ నడుం కింద చెయ్యి దూర్చి పైకి లేపాడు మధు...
అదే అదునుగా వికాస్ కూడా దాని గుబ్బల కిందినుంచి ఓ చేయి దూర్చి, దాటించాడు...
‘ ...
అబ్బ! మళ్ళీనా!!...అంటూ గునిశాం, నేనూ, వకుళా,
‘...
ఒక్క రౌండ్ తో సరిపెడదామనుకున్నారేంటీ!...అంటూ దగ్గరకి లాక్కున్నారు మగాళ్ళు...‘...ఒక్కరౌండేంటీ!...రూం లోకి రాగానే మీదడి పోయారుగా!...అంటూ దూరంగా జరగబోయాం...
...‘...
అప్పుడు మేమనుకోలేదుగా మీరు!...అంటూ వికాస్... ‘... ఆ కుఱ్ఱ గుర్రాలనుకునిగా మాకు,...ముచ్చటగా...దెంగ...డం...నేర్పిస్త!!...అంటూ మధూ,
‘...
ఛీ!...ఇదేంటీ!!...అంటూ నేనూ...‘...నీ...తో...ఏంటి బాబూ!...అంటూ వకుళ...పెనుగులాడుతూంటే...
‘...
ఏం!?...రంకు మొగుళ్ళే గానీ...తాళి కట్టిన మొగుళ్ళు పనికిరారా!?...’ అంటూ మా పెదాలందుకుని మీదెక్కిపోతూంటే...ఎందుకో, ...కొత్త...గా... అనిపించినా ...తృప్తిగా అసలు మొగుళ్ళ కౌగిళ్ళలో ఒదిగిపోయాం...నేనూ, వకుళా...
...
ఓ మూడు, నాలుగు నిముషాలపాటు, ఆగకుండా...దున్నేసి...వేడి...గా చిమ్మేస్తూ మీద సోలిపోయారు, లైసెన్స్ హోల్డర్స్...

‘...
థాంక్స్ మధూ!...అని సన్నగా గొణుగుతూ మొగుడ్ని పెనవేసుకుపోతూన్న వకుళని...‘...ఇట్స్ ఓకే!...వకూ...అంటూ భార్యని మరింత దగ్గరకి తీసుకుని బుజ్జగించడం చూస్తూ, ఏం మాట్లాడకుండా .... మధులో చోటుచెసుకుంటూన్న మార్పుల్ని గుర్తించి చిన్నగా నవ్వుకుంటూ... నిద్రలోకి జారుకున్నాం... నేనూ, వికాస్...
...ఎంత సేపలా ఉండిపోయామో తెలీదుగానీ... గొంతు ఎండిపోతూన్నట్లనిపించి...మెలుకువొచ్చింది... నా నడుం మీదున్న వికాస్ చేతిని నెమ్మదిగా పక్కకి తప్పిస్తూ లేస్తూ నా ఒంటి వైపు చూసుకున్నాను ...ఒక్క నూలుపోగైనా లేదక్కడ... అలవాటుగా తొడల్ని ముడుచుకుని, స్థనాలని చేతుల్తో కప్పుకుంటూ నా నైటీ కోసం చుట్టూ చూశాను...వికాస్ దానిమీదే పడుక్కునున్నాడు ....అప్పుడప్పుడే బిగుసుకుంటూంది వికాస్ మగతనం ... గడియారం చూస్తే ...మేం పడుక్కుని ఓ ముప్పావు గంటే ఐంది...‘...అప్పుడే తయారౌతున్నాడా దేవుడా!...’ అని నీరసంగా అనుకుంటూ, తన మొహం వైపు చూశాను...కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాయి...గాఢ నిద్ర లో ఉన్నట్లు ...ఊపిరి స్థిరంగా ఉంది ‘...కదిలించానంటే...మీదెక్కేస్తాడు బాబూ!...’ అనుకుని... ‘...మధు...ది...ఎలా ఉందో!?...’ అనుకుంటూ వాళ్ల వైపు చూపు తిప్పాను...
...
పక్క మంచం మీద...మధు వెలకిలా, వకుళ బోర్లా... మాకు ఏటవాలుగా తిరిగి గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు...‘...అబ్బ్...బ్బ...ఎంత జుత్తో!...అందుకే అంత కితకితలు...’ అనుకుంటూ...నా ఒంటిమీద...అవి...గుచ్చుకున్న చోటల్లా...తడుముకుంటూంటే...

‘...
ఏదైనా తాగాలి!.. ’ అని ఎండుకుపోతూన్న గొంతు గుర్తు చేయడంతో... చుట్టూ చూశాను...కొద్ది దూరంలో ఉన్న జార్ లలో ఏవో నిండుగా ఉన్నాయి ...చప్పుడు చేయకుండా లేచి...పిల్లిలా వెళ్ళి ఓ గ్లాస్ ని అందుకుని ఒక్క ఊపులో సగం పైగా తాగేసి...అమ్మయ్య...అనుకుంటూ...చేతికందిన ఓ స్నాక్ ని తింటూ...అక్కడ ఇంకేమున్నాయా!...అని చూస్తూంటే...నా నడుం మీద ఏదో పాకినట్లై...కెవ్వు...మనబోతూంటే...ఓ మెత్తటి చేయి నా నోటిని మూసేసింది...
‘...
నేనే!...అరవకు తల్లీ...మన మొగుళ్ళు నిద్దరౌతున్నా...ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళ...వి...లేస్తున్నాయి...కాసేపట్లో ఎలాగూ వాళ్ల ప్రతిఙ్ఞలు నెరవేర్చు కుంటారనుకో!...మనమెందుకూ తొందర పడడం?...’ అంటూ నా చెవిలో గుసగుసలాడి...ఓ గ్లాసు డ్రింక్ నీ రెండు గుటకల్లో ఖాళీ చేసి ...‘...అబ్బ!... ఏంటోగానీ ఇది...బలేగా ఉందే!...’ అంది వకుళ...
...
ఇద్దరం మరో గ్లాసూ,ఇంకో స్నాకూ అందుకుని...మెల్లిగా బాత్రూమ్స్ వైపు వెళ్తూ...‘...ప్రతిఙ్ఞలేంటే!?...’ అన్నాను నెమ్మదిగా...‘...చెప్తాలే!...తలుపేస్తే చప్పుడౌతుంది ...ఓపెన్ గా ఉంచే...అవసరం...తీర్చుకుని రా...’ అంటూ అది మరో బాత్రూమ్ లో దూరింది...
...
పని ముగించుకుని...బాత్ రూం లో ఓతెల్లటి టవల్ చుట్టుకుని వచ్చేసరికి....స్నాక్స్ టేబుల్ దగ్గర...లైట్ పింక్ రంగు టవల్ చుట్టుకుని సిధ్ధంగా ఉంది వకుళ...‘...ఇంత ఆలస్యం చేశావేం!...కడుక్కొచ్చావా, కొంపదీసి!...’ అంది ఓ ట్రేని అందుకుని బెడ్స్ నుండి దూరంగా ఉన్న సోఫాలవైపు నడుస్తూ...
‘...
ఆఁ!...ఐనా ఏంటా పాడు ప్రశ్న!?...’ అన్నాను, దాంతోబాటు అడుగేస్తూ...
‘...
శైలూ చెప్పింది మర్చిపోయావా!?, ...సర్లే అనుభవించు...’ అంటూ డ్రింక్ సిప్ చేస్తూ, సోఫా లో సెటిలైంది వకుళ... ‘ ...శైలూ...అంటే నీ మొహమాటపు రిబ్బన్ ని కట్ చేసిన మొదటి సరసుడి భార్యేగా!?...’ అంటూ వకుళని వెక్కిరిస్తూ, పక్కనే కూర్చున్నా.... ,
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
‘...బాత్రూం కెళ్ళినపుడు కడుక్కునొచ్చానేమో...ఈ సారి మీ ఆయన ప్రవేశానికి ప్రాణాలు కడంటిపోయాయమ్మా!...’ అంటూ, ఆవిడ వకుళ తో చెప్పిన మధు ముచ్చట గుర్తుకొచ్చేసరికి వెన్నుపూసలో సన్నని వణుకు మొదలైంది...ఎలాగో దాన్ని అణుచుకోడానికి చేతిలో ఉన్న డ్రింక్ ని ఖాళీ చేసి...‘...అవునూ, మన మొగుళ్ళ ప్రతిఙ్ఞలంటావేంటీ!?..., అన్నాను...
...‘...
మనిద్దరినీ, ఒకే పక్క మీద...వేరు వేరు పొజిషన్స్ లో, మార్చుకుని, మార్చుకుని చే...స్తా...మన్నారుగా!...’ అందది...మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ,ఆ పరిస్థితిని ఊహించుకుంటూ
ఆ క్షణం లో...నాకేం పూనిందో గానీ ...‘...ఆ పనేదో...మనమే చే...స్తే...పోలా!...’ అన్నాను...కైపుగా...‘...ఎక్కి పోయిందే నీకు!...ఐనా మనమెలా ...చె...య్య... గలమే...మగాళ్ళని... !?...’ అంటూ కొద్దిగా పక్కలకి తూలింది...అప్పుడే లేచిన వకుళ...‘.. నీ చిరకాలపు వాంఛ ని తీర్చుకుందుగాని!...’ అంటు దాని చెయ్యట్టుకుని ... డ్రింక్స్ టేబుల్ వైపు నడిపించాను...
‘...
అంటే!...మనమే...మగాళ్ళ మీద......క్కి...పోదా...మా!?...’ అందది ...జేవురించిన మొహంతో...
‘...
ఆహాఁ...పద...’ అంటూ డ్రింక్ జార్ , స్నాక్స్, ఉన్న ట్రే ని అందుకుని బెడ్ వైపు నడిచాం... ట్రేలని సైడ్ టేబుల్స్ మీద పెట్టి మగాళ్ళ వైపు చూశాం...ఇంకా అదే పొజిషన్ లో ఉన్నారు...
‘...
లేపితే...పశువుల్లా మీదడిపోతారేమోనే సంధ్యా!...’ అంటూ నా చెవి లో గుసగుస లాడింది వకుళ...‘...మనకి ...కావలసిన...వాటినే ...లేపుకుందాం!...’ అంటూ దానికి సజెస్టివ్ గా కన్ను గీటి... ఒంటి మీదున్న టవల్ని వలిచి పక్కకి విసిరేసి , మధు మంచమెక్కి, వాలిపోయిన తన మ...డ్డ...నీ, వృషణాల్నీ చూపుడు వేలి గోరుతో నెమ్మదిగా ట్రేస్ చేశాను...మధు కదల్లేదుగానీ ...నాక్కావలసింది...బిగియడం చూసి వకుళకి కన్ను గీటాను...
...
నే చేసిన పని తో దానికీ ధైర్యం వచ్చినట్లుంది...అదీ ,వంటిమీద టవల్ని వలిచేసి...నా మొగుడి తొడల మధ్యకి చేరి...ఓ చేత్తో తన అంగం మీది చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి... బయటపడిన గుండుని గోరుతో గీరింది...దాంతో ...టక్కు...మని నిలబడిపోయిందది...

‘...
చూశావా!...నేనే ఫస్ట్!...’ అన్నట్లు కొంటెగా కన్ను గీటిందది...
నాకు చిర్రెత్తి పోయింది...మధు మొల మీదున్న కేశ సంపద లోకి వేళ్ళు జొనిపి ...ఇంకోసారి...వృషణాల దగ్గిర్నుంచి...మొడ్డ ముచిక దాకా గీరాను...‘...ఎహ్...’ అంటూ, తన నిగిడిన మె...డ్డ...ని సవిరించుకుని, మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు మధు...
...‘...
ఎందుకమ్మా!...అంత ఆయాస పడిపోతున్నావ్!...’ అన్న పరామర్శ చెవిలో వినిపించే సరికి, తల తిప్పాను...ఎప్పుడు చేరిందో నా పక్క...టెన్షన్ తో పైపైకి పొంగుతూన్న నా గుబ్బల్ని చిరునవ్వుతో చూస్తూందది...‘...నిద్ర లేస్తాడేమో ...అని భయపడి చచ్చానే!...’ అని గొణిగాను దాని చెవిలో...
‘...
సరేలే!...ఇంతకీ...ఎలా!?...’ అని ...చిన్నగా అంది వకుళ...కోరిక తో...ఎఱ్ఱ బడ్డ మొహంతో...
‘...
ఇలా!...’ అన్నట్లుగా పెదాల్ని కదిపి...వెనక్కి తిరిగి...మధు పాదాల వైపు మొహం పెట్టి...చెరో మోకాలూ అతగాడి నడుం కి చెరో వైపూ వేసి...అర చేతుల మీద ఆనుకుని...నా తొడల మధ్యనించి చూస్తూ...పూరెమ్మలు , నిగిడిన తన మొ...డ్డ... పైకొచ్చేలా సర్దుకుని, దానికి కన్ను గీటాను...
...‘...
అలా ఐతే మగాళ్ళ మొహాలు కనిపించవు కదే!...’ అని , మత్తుగా గొణిగింది వకుళ...
‘...
వాళ్ళ వైపు తిరిగుంటే...మెలుకువ రాగానే...మన్ని కిందికి తోసి...మీదెక్కిపోతారు!...’ అన్నాను చిన్నగా...
‘...
ఊఁ...’ అంటూ, అదీ అలాగే సర్దుకుని...ఎందుకో, కాసేపు ఎదురుగా ఉన్న గోడ వైపు తదేకంగా చూసి...చిరునవ్వుతో మంచం కాళ్ళదగ్గిరున్న ఓ బటన్ వైపు సైగ చేసింది...

...‘...
ఏంటా!?...’ అనుకుంటూ ఆ బటన్ ని ముట్టుకుని తలెత్తేసరికి...ఎదురుగా...తమకం తో పొటకరించిన నా మొహం...ఇంకాస్త కిందికి చూసుకునేసరికి... తాటి పళ్ళల్లాంటి నా బిగుతు గుబ్బలు...ఇంకా కిందికి చూస్తే... ఊపిరి తోబాటు సుతారంగా కదులుతూ, నా పూరెమ్మల్ని బ్రష్ చేస్టూన్న మధు మగతనం.. అద్దం లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి...
...
చేత్తో ముట్టుకుంటే ఎక్కడ నిద్ర లేస్తాడో అని భయపడుతూ ...కొంచెం ముందుకు వంగి...అర చేతుల మీద ఆనుకుని.....మరో రెండు క్షణాలు ఆ రుద్దుడ్లని తనివితీరా అనుభవించి....అదును చూసుకుని నా మొత్తని నెమ్మదిగా కిందికి దింపాను...
...నా పూ రెమ్మలు...చీ...లి...పో...తూన్న...పీలింగ్ ని పళ్ళ బిగువున ఓర్చుకుంటూ...నా మొత్తని ఇంకొంచెం...కిందికి ఒత్తి... ప్రోగ్రెస్...చూసుకోడానికి అద్దం వైపు చూశాను...
...
సగం...దాకా...ది...గిం...ది...మధు మగతనం...నా రెమ్మల్లోకి...
...
వాట్లోంచి బయల్దేరిన మదపుటేరు...చిన్న చిన్నభాగాలుగా విడిపోయి...ఇంకా బయటున్న కాండం మీంచి..,ఎర్రటి ,రాతి గుళ్ళల్లాంటి...మధు వృషణాల మీంచి...తెల్లటి చారలుగా కారి...చుట్టూ ఉన్న నల్లటి...కీకారణ్యం...లో మాయమై... పరుపు మీదున్న లేత నీలపు బెడ్ షీట్ మీద...రెండు పాయలున్న చిన్నపాటి జలపాతంలా...ప్రత్యక్షమౌతూంది...
.‘...
అబ్బ... పచ్చిగా ఉందీ వ్యూ!...చూస్తే...నా మొగుడేమనుకుంటాడో!... ’ అనుకుంటూ, నా తొడల మధ్య నుంచి వికాస్ మొహం వైపు చూశాను...ఇంకా నిద్దర్లోనే ఉన్నాడు...‘...దింపు...కోకుండా...ఏం చేస్తూందీ వకుళ పిల్ల!?...’ అనుకుంటూ చూపు కాస్త పక్కకి తిప్పాను...
...
పచ్చటి కొండల్లాంటి వకుళ తొడల మధ్య...కి...దిగిపోబోతూ...వాటి అందాలకి ముగ్ధుడై ఆగిపోయిన...ఎఱ్ఱటి సూర్య బింబంలా...నా మొగుడి మగతనపు గుండు... చెమ్మతో మిలమిలా మెరుస్తూ కనిపించింది...‘...ఏంటీ తడి!...అప్పుడే అవుట్...ఐపోయాడా... !?... ’ అనుకున్నా...ఓ క్షణం....‘...ఊఁ...మ్మ్...’ అన్నవకుళ సన్నటి మూల్గు చెవిన పడగానే విషయం అర్థమైంది .... వికాస్...... డ్డ...మీది... పై చర్మాన్ని వెనక్కి తోసి తన రెమ్మల మధ్య సర్దుకోడానికి...తె...... తిప్పలు పడుతూందది...
‘...
సరిగ్గా సెట్ కావటం లే...’ అన్నట్లుగా పెదాలు విరిచిందది...నాతో చూపు కలవగానే!
...
ఓ క్షణం...‘...ఇదేంటీ!...’ అనిపించినా...కాసేపట్లో అర్థమైంది విషయం...వెనక్కి తిరిగి ట్రై చేయమన్నట్లు...నా చేతిని మణికట్టు దగ్గర్నుంచి వెనక్కి తిప్పి, వకుళకి సైగ చేశాను.. అది అర్థం కాలేదన్నట్లుగా మొహం పెట్టింది...
నా కుడి చూపుడు వేలుని, కొద్దిగా నా వైపు వంచి, దాన్నిఎడం చేతి రెండు వేళ్ళ జాయెంట్ లో ఇరికించి, ముందుకి తోశాను...చూపుడు వేలు కదల్లేదు...వేళ్ళ జాయంట్ ని, చూపుడి వేలు వంపు వైపు తిప్పి, మళ్ళీ తోశాను...ఇప్పుడది...పుసుక్కున...లోపలికెళ్ళిపోయింది...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
....దాంతో ట్యూబ్ లైట్ వెలిగింది...చిన్నగా నవ్వుతూ వకుళ నెమ్మదిగా పైకి లేచి, వెనక్కి తిరిగి, మళ్ళీ ట్రై చేసింది...ఈ సారి పని జరిగినట్లుంది...ఠంబ్స్ అప్ చూపిస్తూ కన్ను గీటిందది.....
నేనూ అలాగే జవాబిచ్చి, నా మొత్తని పైకీ, కిందికీ కదుపుతూ...నెమ్మది, నెమ్మదిగా...మధు ని దెం......డం...మొదలెట్టాను...మూడు , నాల్గు కుదుపుల తర్వాత నా పిరుదులకి తన ఒట్టలు ఒత్తుకున్నాయి... నాకు నేనే...‘...కంగ్రాట్యులేషన్స్ ...’ చెప్పుకుంటూంటే.... వకుళ మెత్తటి చెయ్యి నా నడుం ని గీరడంతో వెనక్కి చూశాను....
....
అది నా పక్కన నిలబడుంది...నేనూ నెమ్మదిగా లేచాను...
.‘...
ఏంటమ్మా ఇది!?...’ అని నా చెవిలో గుసగుసలాడి...నా పిర్ర ని పిసికిందది... దాని మొగుడి తొడల మధ్య మెరుస్తూన్న నా తడిని చూపిస్తూ...
‘...
అదేంటో...ఇదీ, అదే!...’ అంటూ ఓ చేత్తో ,దాని తడితో మెరుస్తూన్న నా మొగుడి మొడ్డని చూపించి...మరో చేత్తో అందుబాటులోకొచ్చిన దాని చను మొన ని నలుపుతూ...
‘...
ఇష్ష్...’ అంటూ విడిపించుకుని...నన్ను పక్కకి జరిపి...నేను వద్దని వారిస్తూన్నా వినకుండా దాని మొగుడి మొడ్డకంటుకున్న నా తడిని నాప్కిన్ తో తుడుస్తూంటే... అక్కడే నిలబడ్డాను...చొరబాటు ...చూద్దామని... ...ఎందుకో...వకుళ మొహమాటంగా ఆగిపోయి...‘...వెళ్ళి పనిచూసుకోవే!...’ అని సణుగుతూ, నన్ను నా మొగుడివైపు తోసింది...
‘ ...
సర్లే.’ అనుకుని , నేనూ వికాస్ పక్కన జేరి...తన ...అంగాన్ని...తుడవకుండానే...మీదెక్కిపోయాను...వికాస్ మగతనం...నా రెమ్మల్ని...మెత్తగా చీలుస్తూ లోపలికి చొరబడింది...‘...ఫలించించింది...నా ఐడియా...’ అనుకుంటూ వకుళ వైపు చూశాను...
పళ్లతో కిందిపెదవిని నొక్కిపట్టి, ...బాధ... ని ఓర్చుకుంటూ ఎలాగైతేనేం...పూర్తిగా లోపలికి దింపుకుని...నా వైపు చూసింది...‘...బాగైంది...’ అన్నట్లుగా నవ్వి...వికాస్ ని ముట్టుకోకుండా... పరుపు మీద చేతులాన్చి... రివర్స్ దెంగులాట...మొదలెట్టాను...నా మొగుడిది...ఎక్కడ...ఒత్తుకుందో గానీ...భళ్ళు ...మని కార్చేసుకుంటూ...తన మొహం వైపు చూశాను...ఇంకా నిద్దర్లోనే ఉన్నాడు...

‘...
అమ్మయ్య!...పర్లేదు...’ అనుకుంటూటే పక్కనున్న ట్రే మీద కన్ను పడింది...రెండు డ్రింక్ గ్లాసులూ సగం ఖాళీ...
‘...
ఈ వకుళ పిల్ల ఓ రెండు గుటకలేసిందేమో!...అందుకే అంత కసిగాఉందది...’ అనుకుని... ‘...మధుకి మెలుకువొచ్చేలోగా...తనని కూడా రివర్స్ గా ...దెం...గా...లి...’ అని కసిగా అనుకుంటూ, చెయ్యి వెనక్కి జాపి వకుళని గీరాను...
అదీ, అదే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుంది...వెంటనే తన మొగుడి మీదినుంచి దిగిపోయింది...
‘...
తుడిచేవుసుమా!...’ అని చిన్నగా అన్నాను...మేము క్రాస్ అవుతూంటే...అది లెంపలేసుకుంటూ నా మొగుడిమీదికెక్కింది...
...
నేనూ...దాని మొగుడి మీదెక్కి...ప్రేమగా, తన మగతనాన్ని దువ్వి...దాని మీది పై చర్మాన్ని వెనక్కి తోసి...ఇందాకా ప్రాక్టీస్ ఐన పధ్ధతిలో...రివర్స్ దెం...గు...లా......మొదలెట్టాను...ఓ రెండు స్ట్రో...క్స్... కొట్టానో లేదో...నా మొత్తని క్రిందికి దింప లేకపోయాను...ఏంటా!?...అనుకుంటూ,...మధు చేతులు నా పిరుదుల కిందికి చొరబడి...నా తొడల్దాకా పాకి...కిందికి దిగకుండా పట్టేసుకున్నాయి.. .‘...ఇక నా వల్ల కాదు వికాస్ ఈ నాటకాలు!...’ అంటూన్న మధు గొంతు వినిపించింది...‘...మెలుకువగానే ఉన్నారన్నమాట...ఈ పోటుగాళ్ళు..!...’ అనుకుంటూ...సపోర్ట్ కోసం, నా రెండు చేతుల్నీ తన తొడలమీద ఆనించి, తలెత్తి ముందున్న అద్దం లోకి చూశాను...
......
నా పిరుదులు మధు ముంజేతులమీద ఆని ఉన్నాయి...నా పాదాలు గాల్లోనే ఉన్నాయి... అతగాడి......డ్డ...నా పూరెమ్మల్లోకి సగంకి తక్కువగా దిగబడుంది...‘...ఈ పొజిషన్ లో ఎలా చేయగల్డా!...’ అనుకుంటూంటే...సడెన్ గా నాపూ రెమ్మలు చీలిపోడంతో కళ్ళు మసకలు బారాయి...‘...అహ్ఁ.. .అమ్మ్. ..ఆఁ, ఆఁ...’...అని రొప్పుతూనే తల విదిల్చి ...కళ్ల నెలాగో అద్దం మీదికి ఫోకస్ చేశాను...
...
నా పిరుదులింకా మధు ఫోర్ ఆర్మ్స్( ముంజేతులు..) మీదే ఆనిఉన్నాయి. అతడి పొత్తికడుపు విపరీతమైన వేగంతో ఆడి పోతూంది...చిలగడ దుంప లాంటి అతగాడి మడ్డ , నా మదపు తెలుపురంగు పులుముకుందేమో...నా పూరెమ్మల్లోంచి బయటికొచ్చినట్టే వచ్చి మెరుపులా మాయమౌతూంది...‘...అంటే!...నన్ను గాలిలో ఎత్తి పట్టుంచే...కిందినుంచి కచ...కచా ...దెం...గు...తు ...న్నా...డా! మాంచి కండ పుష్టీ...నడుం సత్తా గల మగాడు!...’ అనుకుంటూ తృప్తిగా కళ్ళు మూసు కున్నాను...
..‘...
ఇష్ష్!...ఛీ...వదులు...పళ్లతో పట్టేసుకుని...అలా సాగదీసేసి...తెంపేస్తావేంటీ వాట్ని!...’ అంటూన్న వకుళ మందలింపులు విని..‘...వేట్నమ్మా తెంపించు కుంటున్నావ్!....’ అని నోరుజారాను...‘...నోరు ముయ్యవే!...వేట్నో తెలీదూ!?...’ అంటూ నన్ను గదిమింది...
‘...
ఎలా తెలుస్తుంది వకూ!?....తనకి నువ్వుకనిపించవ్...’ అంటూ వికాస్ దానికి సమాధానం చెప్పి...నీ ఫ్రెండ్ నా మీదికి బోర్లా ఎక్కేసి... చనుమొనల్ని మార్చి, మార్చి, నా పెదాలకందిస్తుంది సంధ్యా...ఏం చెయ్యమంటావ్ చెప్పు!...’ అంటూ నా మొగుడి ఎక్కసం...
‘...
ఛీ!...నేనేం అ...లా...చెయ్యటంలా!....మీ ఆయనే దొరికినప్పుడల్లా... పళ్లతో...అందుకుని సా......దీసే...స్తున్నాడే...ఛస్తున్నాను తల్లీ...’ అని మైకంగా అంటూన్న వకుళ మాటలకి సాక్ష్యంలా... వికాస్ పెదాల్నించి తప్పించుకున్న దాని నిపుల్స్ చేసే ‘...టప్క్...’ మన్న చప్పుడ్లు ...
...
వాటితో నాకు కసెక్కిపోయి...నా చనుమొనల్ని...నేనే సాగదీసుకున్నాను...
...
నేను చేసిన పిచ్చి పనిని చూశాడేమో‘...సారీ సంధ్యా!...’ అన్నాడు మధు...దెం...గు...డు...ఆపకుండానే...
...‘...
ఎం...దు...కో!!?...’ అన్నాను...పో...ట్ల...స్పీడు కి నా గొంతు వణుకుతూంటే...
‘...
చెప్తా...’ అంటూ...సడెన్ గా నా పిరుదులకిందున్న తన అరచేతుల్ని పక్కకి లాగేసుకుని...నన్ను.........క్కు...న తన ఒళ్ళో కూలేసుకుని...భళ్ళు మని నా చేత కార్పించేసి, సోలిపోయిన నన్ను...లింకు...తెగకుండా, మంచం తలకట్టు దాకా లాక్కెళ్ళి...హెడ్ బోర్డ్ కి తన వీపు ఆనించి...రెండు చేతుల్తోనూ నా గుబ్బల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచి గుచ్చెత్తి పట్టుకుని, పైకి పొడుచుకొచ్చిన నా చనుమొనల్ని ముందుకి సాగదీస్తూ ‘...ఇప్పటి దాకా... వీ...ట్ని...అశ్రధ్ధ చేసినందుకు...’ అన్నాడు మధు...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
‘...ఊఁహూఁ...’...అంటూ నా రెండు చేతుల్నీ వెనక్కి జాపి, మధు మెడచుట్టు పెనవేసి...నా గుబ్బలు మరింత పొంగేలా రొమ్ము విరిచి, మెడ వెనక్కి తిప్పి, అర నవ్వుతో...వాటి...వైపు కనురెప్పలతో సైగ చేస్తూ మధు కళ్ళల్లోకి మత్తుగా చూశాను...
కసిమీదున్న మగాడికి...అందులో మధులాంటి వాడికి...అంతకన్నా వేరే ఆహ్వానం ఏంకావాలీ!
...
విప్పుకున్న నా తొడల కిందినుంచి చేతులేస్తూ, నన్ను మరింత మీదికి లాక్కుని...అందిన మేరకి నా చనుమొనల్నీ, గుబ్బల్నీ నోట్లో ఇమిడ్చేసుకుని కొరికేస్తూ... తన మొత్తని చకచకా కదుపుతూ, నన్నదర...దెం...గు...తూం...టే...కళ్ళు అరమోడ్పుగా మూసుకున్నానే గానీ
‘...
అమ్ఁ....అమ్ఁ....ఉమ్ఁ...ఉమ్ఁ...అమ్ఁ...మ్మాఁ...’ అంటూ వకుళ చేస్తూన్న చప్పుడ్లు విని...‘...ఓపక్క నా మొగుడి మీదెక్కి పోయి...తనని రివర్స్ గా దెంగుతూనే ...ఎందుకబ్బా ! ఇది ఇలా మూల్గుతుందీ!?...’ వాళ్లవైపు చూశాను...
వకుళ,తామర తూడుల్లాంటి తన రెండు చేతుల్నీ, దానికింద వెలకిలా పడుక్కున్న నా మొగుడి మెడకి చెరో వైపూ ఆనించి గాలిలో ఉంది...దాని తొడలు తన సపోర్ట్ తో‘...తెరిచిన పుస్తకంలా... విప్పుకునున్నాయి...పై గుండు తప్ప...అతగాడి మొడ్డ...అంతా బయటే ఉంది....విచ్చుకున్న దాని పూ రెమ్మల్లోకి...తన మడ్డ...కొంచెం కొంచేంగా లోపలికీ, బయటికీ కదిలేట్టుగా...చులాగ్గా తన అరచేతుల్ని పైకీ కిందికీ కదుపుతూ, తన మొహం మీద కదులుతూన్న దాని స్థనాల్నీ, వాటి పై మొనల్నీ...చిన్న చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు...
‘...
సారీ వకూ!...ఇందాకట్నుంచీ నా మొగుడ్ని...నువ్వే దెం...గు...తు...న్నా వనుకున్నా!...’ అన్నాను...
‘...
పోన్లే!......ప్ప...టి...కైనా... చూశావ్
మన్ని చె...య్య...నిస్తా...రా...... పాడు మ...గా...ళ్ళు!!...’ అంది వకుళ ...రొప్పుల మధ్య...
ఈలోగా మధు దెం...గు...డు...స్పీడు పెరగడంతో...ఓ అర క్షణం...కళ్ళు మూసుకున్నా...
‘...
.....క్కు...’ మన్న చప్పుడి తోబాటు నా మొహం మీద ఏవో...వెచ్చటి తుంపర్లు పడడంతో ‘...అమ్మ్...మ్మో...వీటికి తోడు... ...కు...దే...య డా...లొకటీ .....జావకార్చేస్తున్నావ్ బాబూ...ఇక ఒదిలీ!...’ అంటూన్న వకుళ వేడ్కోళ్ళూ ...విని కళ్ళు తెరిచి...‘...ఏమైం...’ దన్నట్లు గా కళ్ళెగరేశాను...
అది చూసిన వికాస్ ...నా బెనిఫిట్ కోసం ...వకుళ మొత్తని ఇందాకట్లాగే...కాసేపు...పైకీ ,కిందికీ ఆడించి...మళ్ళీ సడెన్ గా వదిలేశాడు...
...
ఈ సారి తుంపర్లు తన మొహం మీదకూడా పడ్డాయేమో!...‘...భలే కార్పించేస్తున్నావ్ గురూ!...మా ఆవిడ చేత!...ఏం చేశావేంటీ!?...’ అన్నాడు...వాటిని తుడుచుకుంటూ...
‘...
మళ్ళీ డెమో వద్దు వికాస్!...’ అంటూన్న వకుళ విన్నపాలు పట్టించుకోకుండా ...‘....ఆడాళ్ళని...ఇలా...పైకి లేపి...ఇలా...వదిలేస్తే...కడవలకొద్దీ కార్చేసుకుంటారు గురూ!...’ అన్నాడు నామొగుడు...మళ్ళీ ప్రత్యక్ష్య పురాణం విప్పుతూ...
‘...
థాంక్స్ గురూ!...’....అంటూ మధు నా పిరుదుల కిందినుంచి అరచేతులు దోపి, పైకి లేపుతూంటే...‘....భగవంతుడా!...’ అనుకుంటూ సిధ్ధమైపోయాను... కార్చేసుకోడానికి...
...
మూడు, నాల్గు సార్లు నన్న...లా...కార్పించేసి...‘...ఈ స్ట్రోక్ నీకు కొత్తేం కాదుగా సంధ్యా!...’ అన్నాడు మధు...‘...ఇంకొద్దు బాబూ!...’ అంటూన్న నా మొర విని...
...
బుధ్ధి మాలి...‘...ఇలా నన్నెప్పుడూ చె...య్య...లే!...’ అన్నాను...ఆయాసం అణుచుకుంటూ...
‘...
నిజమా!...ఐతే ఇలా ఒచ్చీసీ!...’ అంటూ నా వైపు చేయి జాపాడు నా మొగుడు...
‘...
ఛీ!...’ అంటూ మధుని బిర్రుగా కౌగలించేసుకున్నాను...‘...నీ మొగుడేగా రమ్మంటూంట!...వెళ్ళు సంధ్యా!...’ అంటూ నన్ను బుజ్జగించి వికాస్ వైపు పంపిస్తూ, వకుళ వైపు చేయి జాపాడు మధు...
...‘
ఊఁ...హూఁ...’ అంటూ అదీ బెట్టు చేస్తూంటే...‘...మొగుళ్ళని మార్చుకోడమంటే ఇదే!...’ అంటూ వకుళ ని దాని మొగుడి వైపు తోశాడు...
‘...
ఏమే!...నీకూ మా స్ట్రోక్ కొత్తేనా!?...’ అని రహస్యంగా అన్నాను...మేం క్రాస్ అవుతూంటే...‘...అవును,..’ అన్నట్లుగా తలూపి,...‘...అది సరేగానీ...ఆ నాప్కిన్ ఇటియ్య్...’ అందది...‘...ఎందుకూ!? ’ అన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేశాను...‘ నీ మొగుడి తడి ఓడుతూ నా మొగుడి దగ్గరకెళ్లడం బాగోదుకదా!...తుడుచు కుని వెళ్తా...’ అందది కందిపోయిన మొహంతో...దానికొకటి అందించి, నేనూ పొత్తికడుపు మీంచీ, పూరెమ్మల్లోంచీ తొడలమీదికి...కారుతూన్న...తడి...ని పక్కనున్న నాప్కిన్ తో తుడుచుకోబోతూంటే ...
‘...
పర్లేదులే!...ఇలా ఒచ్చీ!..’ అంటూ నా చేతిలో నాప్కిన్ తోబాటు నన్నూ దగ్గరకి లాక్కుని...‘...ఊఁ...ముచ్చట పడ్డావుగా!...ఎక్కూ!!...’ అన్నాడు వికాస్
‘...
సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూనే తన మీదెక్కుతూ వకుళ తొడల వైపు చూశాను...దాన్నీ...తడి... తుడుచుకోనీకుండానే...నా లాగే ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టు కుంటున్నాడు మధు...
..‘....
...లా...చేస్తాడో!..’...అనుకుంటూ అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను...అప్పటికే తొడలిప్పుకున్న వకుళ పిరుదుల కిందినుంచి, చేతులు జొనిపి...దాని పూరెమ్మల్ని...వీలైనంట వరకూ విడదీసి....దాన్ని చేతులమీద పైకెత్తి...‘...సర్దుకో!...’ అంటున్నాడు మధు...అది ఆపనే చేస్తూంటే...నాతో చూపులు కలిశాయి...‘...ఛీ...అలా చూడకు!...’ అన్నట్లుగా పెదాల్ని కదిపి...సిగ్గు...పడుతూనే...సర్దుకుని కళ్ళు మూసుకుంది...గెంటుకెదురు చూస్తూ!...
...
వికాస్ రెండు చేతుల్తోనూ నా పంగల్ని పూర్తిగా విప్పదీసి...పూ రెమ్మల మధ్య తన అంగాన్ని కొద్దిసేపు రుద్ది...ఆపైన నెమ్మదిగా లోపలికి జొనిపి ‘...తడిబారే ఉన్నావు లే!...పర్లేదు...’ అంటూ కాసేపు నన్ను అలవోకగా పైకెగరేసి...ఆ పైన నన్నొక్కసారిగా ఒదిలేశాడు...
నా పూరెమ్మలు ఆ జర్క్ తో చీలిపోతూంటే...‘......చ్చి...పో...యా...ను...’...అంటూ ఓ కేకెట్టి...వికాస్ మీద వాలిపోతూన్న నా చెవులు గింగుర్లెత్తేలా...‘...ఉయ్...మాఁ...మర్ గయీరే!...’ అన్న వకుళ కేక...మధు దాన్నీ చేతుల మీద పైకెత్తి...ఒక్క సారిగా ఒదిలేశాడని చెప్పిందది...తర్వాత...
...
మరో పది క్షణాల దాకా గది మగాళ్ళ రొప్పులతోనూ, ఆడాళ్ళ మూల్గులతోనూ దద్దరిల్లిపోయింది...వీలైనంతసేపు ఓర్చుకున్నతర్వాత...‘...ఇక నా వల్ల కాదు బాబూ!...’ అంటూ నేనూ, దాన్ని అంత సున్నితంగా చేశావ్ కానీ!...నన్ను రఫ్ఫాడించేస్తావా!?...’ అంటూ వకుళా...మగాళ్లనుంచి విడిపోయాం...
మగాళ్ళు రొప్పులణుచుకుంటూ...ఆయాసంతో ......గి...పోతూన్న మా గుబ్బల్ని పశువుల్లా చూసేస్తున్నారు...
...
మళ్ళీ ఎ...క్కి...పోతా...రేమోరా...భగవంతుడా!...అనిపించి ... చూపులతోనే కూడ బలుక్కుని...బోర్లా పరుపులమీద పడిపోయి, కళ్ళు మూసేసుకున్నాం...నేనూ, వకుళా!...
ఓ నిముషం దాకా ఏమీ జరగకపోయేసరికి...‘...ఏం చేస్తున్నారా ఈ మగాళ్ళూ!...’ అనుకుంటూ కళ్ళు తెరిచి ఓర చూపులు చూశాను...
మంచాలమీద వాళ్ళు కనిపించకపోతే, తలని అటూ ఇటూ తిప్పి చూశాను...కొంత దూరం లో ఉన్న స్నాక్స్ టేబుల్ దగ్గరున్నారిద్దరూ...మంచాలవైపు వీపులెట్టి...
‘...
మేమిద్దరం కూడా ఏదైనా తాగుతే బాగుంటుంది...’...అనిపించి...మెల్లగా హెడ్ బోర్డ్ వైపు పాకి , ఓ రెండు గ్లాసులందుకుంటూంటే ...
.‘...
ఏమైపోయారే వేళ్ళూ!?...’ అంటూన్న వకుళ గొంతు విని...దానికో గ్లాసు అందిస్తూ, వాళ్ళున్న వైపు సైగ చేశాను...‘...ఏం చేస్తున్నారక్కడా!...’ అని వకుళ అంటూండగానే...చేతుల్లో ఏదో డ్రింక్ గ్లాసులట్టుకుని, ఏదో స్నాక్ నములుతున్నారు...
..
రెండు గుక్కల్లో సగం గ్లాసు ఖాళీ చేసింది వకుళ... ‘...ఏయ్ వకూ!...నెమ్మది...ఏంటో గానీ తెగ కిక్కిస్తూందిది...’ అన్నాను గుసగుసగా...
‘...
నీ మొహం!...నువ్వేం చేశావో చూసుకో!...’ అంది వకుళ...కాస్త ముద్దగా!...చూసుకుంటే, నా గ్లాసూ అంతే ఖాళీ ఐంది...
...
ఇంతలో వాళ్ళిద్దరూ తిరుగుతున్నారనిపించి...విగిలింది కాస్తా నోట్లోకి వంపుకుని పరుపుల మీద పడిపోయాం...
ఇప్పుడు మాకు సైడ్ ఫోజ్లో కనిపిస్తున్నారిద్దరూ... (end of page 110)
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
‘...సిగ్గు, బిడియాలొదిలేసి...దిస్స మొలలతో...ఎలా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారో చూశావా మన మొగుళ్ళూ !!..." జీరగా అన్నాను...మొహమాటంగా వాళ్ళ మగతనాల్ని మనస్సులోనే బేరీజు వేసుకుంటూ...
‘...
పొ...డు...గె......రిదంటావ్!...లావెవరిదంటావ్!!...’ అంది...వకుళ...
"‘...
ఏమోనమ్మా...చూడ్డానికి ఇద్దరివీ, దుండుముక్కల్లా కనిపిస్తున్నాయి...ఐనా...నీకూ రెండింటితోనూ పరిచయమేగా!...నువ్వు చెప్పు!?...’ అని ఎదురు ప్రశ్న వేశాను...
... ‘...
వాళ్లు జొ...ను...పు...తూంటే...లావూ... , పూ...ర్తి...గా...దిగడింతర్వాత పొడుగూ తెలుసుకోలేంటే!?...’ అంది వకుళ... మైకంగా!...
‘...
ఛీ!...పాడు పిల్లా!...’ అని దాన్ని పైకి తిట్టినా... ‘...అదీ...ట్రై ...చేస్తేనో!!...’ అనిపించింది మనస్సులో...
....
ఓ అర క్షణం మౌనం తర్వాత...‘...అవునే!...వా...డి...ది... వీళ్ళిద్దరి...వా...టి...కంటే...పొడుగూ...లావూ...అన్నావ్ కదూ!...’ అంది వకుళ ...ఉన్నట్లుండి...
‘...
......డి...దీ!...’ అంటూ...మొహమాటంగా... సాగదీశాను...అది ఎవడి గురించి అంటూందో తెలిసినా!
‘...
అదే!...నీ తుమ్మెద గాడిది!... పెదాల్తో...కొల్చేశావ్ గా!! ’ అందది...కసిగా...
‘...
ఇప్పుడు వాడి ఊసెందుకు తల్లీ!... కొంపలు మునుగుతాయి...మన మొగుళ్ళు విన్నారంటే!!...’ అన్నాను...మిళింద్ తలపుతో గుండెలుదడదడలాడుతూంటే!...
...‘...
వింటే!...ఏమౌతుందేంటీ!...ఓ గ్రూప్ సరసం... అంతేగా!...’ అంది వకుళ...
‘...
ఏమో నమ్మా!......ముసిలాయన తో...పర్లేదు గానీ...మిళింద్ గాడితో...ఐతే...ఓ రెంద్రోజులు ...లేవలేమేమో!?... ’ అంటూ నా ఒప్పుదలని బయటపెట్టినా‘ ‘...పైగా నెక్స్ట్ వీక్ లో పిల్లలకి పరీక్షలు కూడానూ...’ ... అంటూ...నా కామానికి ... తల్లి బాధ్యతలు ...అనే ముసుగు కప్పేస్తూ...
‘...
పరీక్షలు బుధవారం నుంచమ్మా!...మన పిల్లలు ఒకే స్కూల్ లో చడువుతన్నారని మర్చిపోయావా!...పైగా, మనం శనివారం రాత్రికే కొంపకి జేరుతాం ...ఓ రోజు రెస్టు తీసుకుని పిల్లల్ని సాన బట్టచ్చు...’ అంటూ నా వాదనని కొట్టేసి... ‘...ఐనా తను ...ముసిలాడేం కాదు... ’ ..అంది వకుళ కొంటెగా కన్ను గీటుతూ...
‘...
నే చెప్తే ఒప్పుకున్నావా!?...ఐతే...అతగాడిది రుచి చూసేశావన్నమాట!...చెప్పావ్ కాదు...దొంగ పిల్లా!...’ అన్నాను...
‘...
ఉఃహూఁ !... నీ...లాగేం కాదులే!.... డాన్స్ ఫ్లోర్ మీద నా పిరుదుల్ని, తన మొత్తకి ఎంత బిర్రుగా ఒత్తుకున్నాడంటే...అతడి......ది...నా రెమ్మల అడుగునించి...బొడ్డు దాకా...ఒత్తుకుందంటే నమ్ము!...’ అంది వకుళ...మైకం తో కళ్ళు మూసుకుంటూ...
...
ఇంతలో
...
వకూ...ఇది...ఆన్ ...లో ఉన్నట్లుంది చూడు...అన్నాను హెడ్ బోర్డ్ మీదున్న మధు మొబైల్ లైట్ ఫ్లిక్కర్ ఔతూంటే...లైట్ తీసుకో!...తను మహా కేర్లెస్...ఎవడితోనో మాట్లాడి...స్విచ్ ఆఫ్ చెయ్యకుండా ఎన్ని సార్లు వదిలేశాడో... అంది వకుళ...
...
ఇంతలో అడుగుల చప్పుడు వినిపిస్తే...ఓరగా అటువైపు చూశాను...కనిపించిన సీను తో ఒళ్ళు ఝల్లుమంది... మగాళ్ళిద్దరూ...మా వైపు వస్తున్నారు...పూ...ర్తి...గా నిగిడున్నాయి...వాళ్ల మ...డ్డ...లు...నడుస్తూంటే...వాళ్ళ బొడ్డుల్ని తగుల్తాయా!... అనిపించేట్టుగా...అదో రకపు అందంగా...కదుల్తున్నాయవి...
...
వాట్ని బలవంతంగా...దోపేస్తే...అనిపించేసరికి...ఎలాగైనా ఇక్కడ్నుంచి పారిపోవాలిరా భగవంతుడా...అనుకుని ...వకూ!...లేవే... అన్నాను...దాన్ని కుదుపుతూ...
...
ఏమైందీ!... అందది...కళ్ళు తెరవకుండానే...
మన మొగుళ్ళు ...వాటిని...ఎలా లేపుకొచ్చేస్తున్నారో చూడు...నా కేమైనా ఐతే పిల్లల్ని నువ్వే చూసుకోవాలి! ... అన్నాను...దానికి అప్పగింతలు పెడుతూ...
ఆహా! తల్లి ప్రేమ ఒలికిపోతూందమ్మా!... బాత్రూముల దాకా వెళ్ళనిస్తారా మనని! ... కోడిపుంజుల్లా తరిమి, తరిమి పట్టుకుని ఎక్కేస్తారు ...దానికన్నా లొంగిపోడం నయం...అంది వకుళ...మత్తుగా...
...
ఓ క్షణం......అనుభవాన్ని కూడా రుచి చూస్తేనో!... అనిపించినా...పక్కరూముల వాళ్ళూ...కింది ఫ్లోర్ వాళ్ళూ పరిగెత్తు కొస్తారేమో! ...సిగ్గుచేటు...అనుకుని మగాళ్ళకి...లొంగిపోడానికే...రెడీ...అయ్యాను...
ఓ నిముషం పాటు ఏమీ కాలేదు...అసహనంగా ఎదురు చూశాను...
...
నిద్దరౌతున్నారు గురూ! ఇప్పుడెలా?...అంటున్నాడు మధు..
...
ఏం చేస్తారో చూద్దామని ఓరకంటితో చూశాను... ...దొంగ నిద్దర్లు!...మనం వెయిట్ చేయించామని కోపం...చూడు...ఇవి...ఎలా పొంగు తున్నాయో!! ... అంటూ ...చెరో చేత్తో...మా ఇద్దరి గుబ్బల కుదుళ్ళ దగ్గర్నునుంచీ...తొడ మూలాలదాకా...గోళ్ళతో సుతారంగా రుద్ది...
ఆపైన పిరుదుల్ని మెత్తగా ఒత్తాడు ...
...
ప్రయత్నం మీద పులకింతలాపుకున్నానే గానీ...నా ఊపిరి వేగం పెరగడంతో గుబ్బలు పక్కలకి మరింత పొంగాయి...వకుళైతే ...ఊమ్... అంటూ మత్తుగా మూల్గి...పక్కకి ఒత్తిగిల్లింది...
...
అమ్మాయిలూ!...నాటకాలు చాలుగానీ, ఇటు తిరగండి... అన్నాడు మధు...
నేనేం మాట్లాడలేదు...ఎందుకూ!?...అని దీర్ఘం తీసింది వకుళ
...
వీ...టి...సైజులు చెప్తారని...అన్నారు...వికాస్, మధూలు... వాళ్ళ ...దు...డ్డు......ర్రలతో...మా తొడలమీద ...ఠపా ఠపా...కొడ్తూ...
...
ఎలా తెలుస్తుందీ!?...అన్నాను...మత్తెక్కించే ఆ లాఠీ దెబ్బల్ని తప్పించుకోడానికి మెలికలు తిరిగిపోతూ...
...
జొ...ను...పు...తూంటే లావూ,...అంటూ మధూ, పూర్తిగా ది......డి...తే...తర్వాత పొడుగూ తెలీదేంటీ!...అంటూ వికాస్...అన్నారు వకుళని అనుకరిస్తూ...
...
మొహాలు చూసుకున్నాం...నేనూ వకుళా...
ఏమో...అన్నట్లుగా కళ్ళు తిప్పి...నా వల్ల కాదు బాబూ...అదో...కొలతల రాణి...దాన్నడగండి...అంది వకుళ ...నా వైపు సైగ చేస్తూ...ఛీ...నా వల్ల కాదు...అంటూ, మరింత ...పరుపు కి ఒత్తుకుపోయాను...
...
...పని...చేస్తే గానీ చెప్పర్లే!...అంటూన్న వికాస్ మాటా... ఓకే...నువ్విటూ...నేనటూ!...అంటూన్న మధు మాటా చిన్నగా వినిపించాయి ...ఏంటో......పని... అని ఉద్వేగంగా ఎదురు చూశాను...
...
ఓ జత చేతులు, నా నడుం ని ఒడిసి పట్టుకుని నా కాలి వేళ్ళు , ఫ్లోర్ కార్పెట్ కి తగిలేలా... నన్ను కిందికి లాగాయి...
...
పిరుదుల మీదా, తొడలమధ్యా , జుత్తు కితకితలెడుతూంటే, ...నా వెనక చేరింది మధు... అని అర్థమైపోయి తొడల మధ్యనించి... నా మొత్త ని చూసుకున్నాను
...
తన ఎడం అర చేతిని మెత్తటి ఫోమ్ పరుపు మీదినుంచి...నా పొత్తికడుపు కిందికి జొనిపి...దాన్ని పైకెత్తుతూ...కుడి చేత్తో తన......డ్డ...ని కిందికి వంచుకుంటూ...గుండుని నా పూరెమ్మల మధ్య సర్దుకుంటూంటే...నా ఎడం చేతిని మధ్యలోకి దూర్చి...అవసరమైతే మరింత విప్పు కోడానికి వీలుగా, చెరో రెమ్మమీద... చెరో వేలూ ఉండేలా, బొటకన వేలునీ...చూపుడు వేలునీ... సర్దుకుని... మధు మొరటు చొరబాటు ...కి ...గుండె నిబ్బరం చేసుకున్నాను...
...
అలా ఏమీ జరక్కపోగా...
...
కొంచెం...కొంచెం...గా...లో......లికి...వెళ్తూంది...మధు మ...డ్డ...
...
నా రెమ్మలు చెమ్మగిల్లి... అన్ని వైపులకీ...సమానంగా చీ...లి...పోతున్నాయి ...దేవుడా!...ఎంత సేపిదీ... అనుకుంటూ, బాధని తట్టుకోడానికి అంకెలు లెక్కెట్టుకుంటూ...వకుళ వైపు చూశాను...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
...అది మోకాళ్ళ మీద పైకి లేచి...మెడని వెనక్కి వంచి...వీపుని విల్లులా వెనక్కి విరుచుకునుందేమో...దాని మొహం సరిగా కనిపించ లేదు ...దాని స్థనాలూ, పై మొనలూ, చూపరుల కళ్ళల్లో పొడుచుకునేలా...ముందుకు తోసుకొస్తున్నాయి... వికాస్ దాని తొడల మూలాల్ని రెండరచేతుల్తోను విడదీస్తూ...మొ...డ్డ...ని...కొంచెం కొంచెం గా జొనుపుతున్నాడు......ది...లోపలికి వెళ్తూన్న కొద్దీ వకుళ వీపుని మరింత విరుచుకుంటూంది...దాని పూరెమ్మలు పక్కలకి సాగిపోతున్నాయి...
...
నేను పది లెక్కెట్టేసరికి... మధు నా...లో...కీ...వికాస్, వకుళ రెమ్మల్లోకీ పూ...ర్తి...గా...దింపేశారు...ఎడం చేతిని బయటికి లాగేసి...నా తడి వేళ్ళని పక్కనే ఉన్న దిండు మీద అద్ది... ఇక...దం...పు...డు...మొదలౌతుందేమో!... అనుకుంటూంటే...
...
చేతి వేళ్ళతో నా పొత్తికడుపు మీద దేనికోసమో కాసేపు వెతికి...ఓ చోట గోరుతో నా పొత్తికడుపు మీద గీరి...తన మ...డ్డ...ని బైటికి లాగేసి ...నిలబడిపోయాడు ...ఇదేంటా... అనుకుంటూంటే...వికాస్ కూడా అదే...పని...చేసి...నా వైపు వస్తున్నాడు...
...
ఇలా...గెంటు...గెంటు కీ పార్ట్నర్స్ మారితే, రాత్రంతా జాగారమే!... అనుకుంటూంటే...నాప్కిన్ తో నా పూరెమ్మల్ని పొడి...గా తుడిచి...నా నడుం పట్టుకుని లేవదీసి... మోకాళ్ల మీద నిలబెడుతూంటే...ఎందుకిలా!...అంటూ వగలు పోయాను...ఇందాకా నన్నూ అలాగే నిలబెట్టాడమ్మా ...లేకపోతే ...దా...న్ని...పట్టించుకోలేం...అంటూ , పక్కనించి వకుళ సన్నాయి నొక్కులు...
దాని వైపు చూస్తే...ఇందాకా నేను ఉన్న ఫోజులో మధు...ది... దిం...పిం...చు...కుంటూంది
...
నోరు ముయ్యవే సిగ్గులేనిదానా...ఓ పక్క మొగుడి చేత దోపించుకుంటూ...రంకుమొగుడి ముచ్చట్లా!... అన్నాను

అక్కడే ఉంది మజా...అన్నాడు వికాస్ ...తన మొ...డ్డ...ని నా రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని నె...మ్మ...ది...గా జొనుపుతూ...
నిజమే కదా సంధ్యా...అంటూ పెద్దగా నవ్వాడు మధు...
...
ఇందాకట్లా ఎడం చేతి వేళ్లని సర్దుకుని...ఇక మాట్లాడకుండా మనస్సులో కౌంటింగ్ మొదలెట్టాను...సరిగ్గా పది లెక్కెట్టేసరికి...వికాస్ ఒట్టలు నా పూరెమ్మలకి ఒత్తుకుంటున్నాయి...
...
నీ పనీ పూర్తైందా మధూ!...అంటూ వికాస్...వెరిఫై చేసుకోడానికి...తన కుడిచేతిని ....మా పొత్తికడుపుల మధ్యకి జొనుపుతూంటే...నా ఎడం చేతిని చటుక్కున బైటికి లాగేసుకుని...తడి వేళ్లని...ఇందాకటి గుర్తుల పక్కనే అద్దుతూంటే...వికాస్ కూడా నా పొత్తికడుపు మీద దేనికోసమో... వెతుక్కుంటూన్నట్లూ...ఆపైన వేలితో గీరినట్లూ అనిపించించినా...ఏమోలే!...అనుకుని మైకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను...
...
ఇప్పుడు చెప్పు సంధ్యా!...మా ఇద్దరి సైజులూ ఏమిటో!... అన్నాడు మధు నాకు కన్ను గీటుతూ!
...
నీ భార్యా దోపించుకుంది గదా!...ఇద్దరివీనూ!...దాన్ని చెప్పమను... అన్నాను
...
కొలతల్రాణివి కదా అని ముందు నిన్నడిగాడు...పోన్లే ...ముందు నువ్వు మొదలెట్టు వకూ... అన్నాడు వికాస్...
...
ఏమో బాబూ!...ఇందాకా...నువ్వు జొనుపుతూంటే...పక్కలకి...బా...గా...విచ్చుకుపోయాయి...ఇప్పుడు మధు దింపుతూంటే...అన్ని వైపులకీ సమానంగా విడిపోయాయి...అంతకన్నా నాకేం తెలీదు...అంటూ ...అరమోడ్పు కళ్లతో...పరుపు మీద బోర్లా పడిపోతూన్న వకుళతో బాటు...మధు కూడా పరుపుమీద పడిపోతూంటే...
...
నాతో ఐతే...ఇలా వాలిపోయేవాడా!...ఎంతైనా కట్టుకున్న భార్య కదా!...లింకు ఎలా తెంచుకుంటాడూ!...అని ఈర్ష్యగా అనుకుంటూంటే...
...
తన పూ రెమ్మలు ఏమాత్రం సాగాయో మా ఆవిడ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసింది గురూ...అంటూ నా మొగుడు దిండుని పైకెత్తి మధుకి చూపించాడు...ఎక్సలెంట్ వర్క్...సంధ్యా!...ఆ పిల్లో కవర్ ని జాగ్రత్తగా దాచాలి...వకూ...కొలతల పని నీది...అంటూ మధు కాంప్లిమెంట్ చేస్తూంటే... అవునూ... పొడుగుల మాటేంటీ!... అంటూ నా మొగుడు అడుగుతూంటే...సిగ్గుతో రక్తం మొహంలోకి ఎగబాకుతూంటే...ఏం అక్కర్లేదు...అంటూ పరుపు మీద బోర్లా పడిపోయాను...
...నాతో బాటు...వికాస్ కూడా పరుపు మీద పడిపోయి...అబ్బ...ఏం ఉడుం పట్లు గురూ వీళ్ళ పూరెమ్మలవి...మన మ...డ్డ...ల్ని వదల్టంలేదు...అన్నాడు వికాస్...నా మీద నీంచి వెనక్కికి దొర్లి....నన్ను మధు వైపు తిప్పి...తన మ...డ్డ...ని...సగం దాకా...బయటికి లాగి...మళ్ళీ లోపలికి తోస్తూ...
...
కరెక్ట్...ఎంత బి...ర్రు...గా...పట్టేశాయో...నా...ది...బయటికే రావటంలేదు...ఎందాకా ది...గా...ను ...వకూ...అన్నాడు మధు , వకుళని ...వెనకనించి...అతుక్కుపోయి దాని చనుమొనల్ని నె...మ్మ...ది గా బయటికి లాగుతూ ...
...
ఛీ...నాటకాలాపి...కా...నీం...డి...అంటూ...మొగుడి కుడి పిర్రని...ఊతంగా పట్టుకుని...ఒట్టలు...పూరెమ్మలకి ఒత్తేసుకునేలా ...తన మొత్తని కిందికి దింపుకుంది వకుళ...
నేనూ ఆపనే చేసి...ఎందుకో...మధు వైపు చూశాను...
...
పోనీ!...నువ్వు చూసి చెప్పచ్చుగా సంధ్యా...నా...ది...నీ ఫ్రెండ్ దాంట్లో...ఎంత దాకా దిగిందో!...అంటూ...దాని కుడి తొడని...నిట్టనిలువుగా పైకెత్తి...తన మ...డ్డ...ని పూర్తిగా బైటికి లాగి... మళ్ళీ కొసకంటా దింపేస్తూ...
...
బలే ఉంది కదా సంధ్యా!...ఈ స్ట్రోకు...వకూ నువ్వూ జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పు...అంటూ వికాస్ కూడా నా ఎడం తొడని తొంభై డిగ్రీలవరకూ పైకెత్తేసి......సు...క్కు......దిగేశాడు తన మ...డ్డ...ని...
...
నాకు నోట మాట రాలేదు ఆ...గెం...టు...కి... ...చర్మాలు ట్రాన్స్పరెంట్ ఏం కావు !...అంది...వకుళ...కాసేపుతర్వాత...
....
సరే!...తడుముకుని చెప్పండి...అంటూ...నా ఎడం చేతిని వికాస్...దాని కుడి చేతిని మధూ...పొత్తికడుపుల మీదికి లాగి...ఇం...కా ...లోపలికి గెంటి...చేతి వేళ్ళతో...పూరెమ్మల కింది నుంచి...బొడ్డు దాకా తడిమించి...చెప్పండి...అన్నారు...
...
ఇష్ష్! వదలండి...అంటూ చేతులు విడిపించుకుని...మా అంతట మేం...మరో సారి తడుముకుని...ఏమో బాబూ!...అని గునిశాం... అందాజాగా తెలిసి పోయినా!
...
పోనీ!...పోల్చుకుని చెప్పండి...అంటూ...మా... మదాలోడుతూన్న మడ్డలతో...మా మీంచి దాటి ...ప్లేసులు మారారు మగాళ్ళు...
...
సిగ్గుతో ప్రాణాలు చచ్చిపోతూంటే...మీద పడ్తూన్న......చుక్కల్ని తుడుచుకుంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నాం...నేనూ, వకుళా...
...
మళ్ళీ...ఇందాకటి ......ని...రిపీట్ అయ్యింది...
...
ఇప్పుడు చెప్పండి...అన్నారు మగాళ్ళు...మా......డు...ము...కోడాలు పూర్తైంతర్వాత...
...
తేడా గుర్తు పట్టినా...మనస్సులో దాచుకుంటూ...పైకి...ఛీ...అంటూ...జతగాళ్ళ మొహాల్ని మీదికిలాక్కుని...వాళ్లనోళ్ళని మా పెదాలతో మూశేశాం...
...
తెలిసినా, చెప్పరు గురూ...వీళ్ళూ...అన్నాడు మధు ...తన మీసాల ఇంజెక్షన్లు ఓర్చుకోలేక ...నేను తన పెదాల్ని ఒదిలేసింతర్వాత, ఎగసెగసి పడూతున్న నా గుబ్బల్నీ...ఇంకా...నా మొగుడి పెదాల్ని వదల్లేకుండా...స్థనాల్ని పిసికించుకుంటూన్న తన భార్యనీ...కసిగా మార్చి, మార్చి చూస్తూ...
...
వకుళ పిల్ల మీద కసిని నా వా...టి... మీద చూపిస్తాడేమోరా భగవంతుడా...అనుకుంటూ...లిం...కు... తెగకుండా జాగ్రత్త పడుతూ,పక్కకి ఒత్తిగిల్లాను...
వాళ్ళు చెప్పక పోతే మరో మార్గముంది...అంటూ వికాస్ తన మడ్డని వకుళ పూ...కు...లోంచి బయటికి లాగేసి...మరిగిన కోవా పాల రంగుకి మారిన దాని పొత్తికడుపుమీద పెట్టి... ఇప్పుడు చెప్పుగురూ...నాది ఎంత వరకూ వెళ్ళిండచ్చో!...అన్నాడు
...
బలే ఉంది వికాస్!...ఈ సీను...మా ఆవిడ తెల్లటి తొడల మధ్యనుంచి, వాయింపులతో ముదురు ఎరుపురంగుకి తిరిగిన పూరెమ్మల మీంచి...పచ్చటి పొత్తికడుపు మీంచి, ఇరవైఐదు పైసల బిళ్ళ సైజు బొడ్డు పైదాగా...పాకింది గురూ నీ కాఫీ రంగు మడ్డ......క్క...డి...దాకా వెళ్ళిందేమో!?...అని...అంతేనా వకూ!...అన్నాడు మధు...
...
ఛీ...అంటూ...దా...న్ని...పక్కకి లాగేయబోయింది వకుళ...కానీ వికాస్ తడి మ...డ్డ...దాని చేతిలోంచి జారిపోయి...దాని పల్చటి పొత్తికడుపుని...ఫాఠ్ఠ్...మని చప్పుడు చేస్తూ కొట్టుకుంది...ఛీ...పాడు...అని గొణుగుతూ మరో సారి ట్రై చేసిందది...ఇంకాస్త పెద్దచప్పుడై.. తగిలిన మేరకి ఎఱ్ఱగా కందిపోయింది తప్ప ఫలితం లేకపోడంతో...మొహం పక్కకి తిప్పుకుందది...
బలే వాయిస్తున్నావ్ గురూ, మా ఆవిడ డోలు...అని...ఇంక ఇ...ది...చూడు...అంటూ తన......డ్డ నీ... బైటికి లాగి...నా పొత్తికడుపు మీద పెట్టాడు మధు...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
...ఎంత పచ్చిగా వర్ణిస్తాడో!నా సిగ్గుమాలిన మొగుడు!!...అని భయపడి...రెండర చేతుల్తోనూ...దా...న్ని...చటుక్కున కప్పేశాను...
...
ఎంత ప్రేమ మధూ! ...మా ఆవిడకి నీ...దా...ని...మీదా!... దిష్టి తగులుతుందని...ఎలా దాచేస్తూందో చూడు...అంటూ...తెచ్చిపెట్టుకున్న ఈర్ష్యతో మధుని కోరగా చూసి... చేతులు పక్కలకి తీసీ సంధ్యా!!...అన్నాడు వికాస్...
...
తీసీ...అంటే...తీసీస్తుందనే!...అంటూ...మధే వాటిని విడదీసి...తన మెడ చుట్టూ చుట్టేసుకుని...ఉబికిన నా గుబ్బల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని...ఇంకా పొంగేలా ఒత్తి...పైకి పొడుచుకొచ్చిన చనుమొనల్ని, ముని పళ్ళతో మార్చి, మార్చి కొరుకుతూ....ఎలా ఉంది వికాస్ ఈ సీనూ! అన్నాడు మధు...
...
బ్రహ్మాండం మధూ!...అంటూ తనని కాంప్లిమెంట్ చేసి... బలే కలర్ కాంట్రాస్ట్ కదా వకూ!... బ్లాక్ ఫారెస్ట్ బర్త్ డే కేక్ లాంటి నీ ఫ్రెండ్ దా...ని ...మీద...మూడు వరసల చెర్రీ డ్రెస్సింగ్ లా ఉంది కదా...నీ మొగుడి......దీ...!?...అని...నా సిగ్గు లేని మొగుడు .అంటూంటే...వకుళ వైపు చూడలేక...కళ్ళు మూసేసుకున్నాను...
ఈ సిగ్గుమాలిన మొగుళ్ళ నోటికి శుధ్ధీ, బుధ్ధీ లేదే సంధ్యా!...అంటూ నా మొగుడి మగతనాన్ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టేసుకుని ,గుండుని పూరెమ్మల్లోకి దోపేసుకుని...తన ఒళ్ళో చటుక్కున కూలబడిపోయేసరికి...పుసుక్కని చప్పుడు చేస్తూ ది...గి...పోయింది...నా మొగుడి మ...డ్డ...
...
బలే ఉందికదూ సంధ్యా!...ఆ చప్పుడూ!!... అని మధు అంటూంటే...
...
ఛీ!...మూసేయవే నా మొగుడి నోరూ!! ...అంటూన్న వకుళ మాట వినిపించేసరికి...కళ్ళు తెరిచాను...
అప్పటికే...అది నా మొగుడి మడ్డని ...తన ఫూకు లో దాచేసుకుని...చేతుల్ని వెనక్కి విసిరి...తన మొహాన్ని మీదికి లాక్కుని పెదాల్తో పెదాల్నీ...నాలికతో నాలికనీ, పెనవేసేసింది వకుళ...
...
మాట నిలబెట్టుకున్నావ్ వకూ...అంటూ దాని మొగుడు కాంప్లిమెంట్ చేస్తూంటే...ఇంతకన్నా మంచి మార్గం లేదనిపించి...నేనూ అదే పని చేశాను...
మా పన్లతో మగాళ్ళు రెచ్చిపోయినట్లున్నారు...స్థనాల్ని ఊతంగా పట్టుకుని ...కసిగా పిసికేస్తూ...కచ...కచా ...దెం......డం... మొదలెట్టారు ... పూ...కు...లు... చెరువైపోతున్నాయి....పక్...పక్...పక్ చప్పుడ్లతో గది దద్దరిల్లిపోతూంది...
పోట్లని ఓర్చుకోడానికి అమ్మ్..మ్మ్...మ్మ్...మ్మా...నెమ్మదీ! ...వా...ట్ని...అలా నలిపేయకూ! అని వేడుకుంటూ...మనస్సులో లెక్కెట్టడం మొదలెట్టాను... లెక్క ఓ వంద దాటేసరికి... చాలు బాబూ వాయింపులు...అన్నాను...ఎగూపిరితో...
అప్పుడేనా సంధ్యా!...అంటూ నన్ను వెలకిలా తిప్పి...నా మీదెక్కి పోయి...మళ్ళీ...వాయింపు మొదలెట్టబోయిన వాడే!... ...ఎందుకో!...ఆగిపోయి...కందిపోయిన నా గుబ్బల్ని కన్నార్పకుండా చూసి ...ఏం బింకం వికాస్!మీ ఆవిడవి!... అన్నాడు మధు, అలుపు తీర్చుకుంటూ!...
...
మాట్లాడకుండా మధు వైపు ఓరకంటితో చూసి, కుడి చేత్తో...ఎడమ స్థనాన్నికప్పుకున్నాను...
...
అరచేతికింద దాగుతాయనే ఇవీ!...అంటూ నా మీదికి వంగి, కుడి భుజం వంపు దగ్గర మొదలెట్టి ముద్దులు కురిపిస్తూ, కుడి చను మొనని పెదాల్తో పట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేశాడు...
అతగాడి కౌగిల్లో అణిగిపోయుండడంతోనూ,నా మంగళ సూత్రం బిళ్ళ అడ్డుపడడంతోనూ, అది అందలేదు...కసెక్కిందేమో...అందిన చోట ...నా రొమ్ముని కొరికేశాడు...
...
ఇష్ష్...అని మూలిగి...ఎడం చేత్తో...దాన్ని అతగాడి పళ్ళమధ్యనుంచి లాక్కుని...మంగళ సూత్రాన్ని మెడ వెనక్కి తోసేసుకుని కుడి చేత్తో ఎడమ స్థనాన్ని పైకెత్తి,వేళ్ళతో చనుమొనని పైకి లాక్కుని మధు పెదాలకందించాను

ఆ సీను చూసాడేమో నా మొగుడు...సు......వా...టి...కంటేనా?...అన్నాడు...వకుళ చనుమొనల్ని పెదాల మధ్య గ్రైండ్ చేస్తూ!...
...
ఆహా!ఎందరి చేతుల్లో నలిగినా అస్సలు సడలలేదు...సందూవి!...అన్న మధు పొగడ్తనీ విని.., ఇపుడా పిల్ల ఊసెందుకూ!...అంటూ గర్వం తో విచ్చుకుంటూన్న కింది పెదవిని మునిపంటితో నొక్కిపట్టి , అరమోడ్పుగా కళ్ళుమూసుకున్నాను (page 111)
...ఇంతలో...ఎందు...కా!?...దా...ని మొ...గుడి...కి నిన్ను అప్పగించి...తను ఆ పిల్లతో కులకడం కోసం... అంటూ పక్...ప్ప్చ్ పక్...ప్చ్ పక్...ప్చ్ చప్పుడ్ల మధ్య వణుకుతూన్నవకుళ గొంతు వినిపించి కళ్ళు పూర్తిగా విప్పాను...
అప్పటికే వకుళ వెలకిలా తిరిగిపోయి రెండు చేతుల్తోనూ మంచం తలకట్టుని పట్టుకునుంది... నా మొగుడు...దాని మీదెక్కేసి ...ఒరుసు కుంటూన్న దాని గుబ్బల్ని ముక్కు తో విడదీస్తూ, విరివిగా ముద్దులు కురిపెస్తూ మీడియం స్పీడ్ తో ...దెం...గు...తు న్నాడు...మేమిద్దరం చూస్తున్నామని రెండు చేతుల మీదా పైకి లేచి ...పెదాల మధ్య ఉన్న చనుమొనని వదలకుండా స్పీడు పెంచాడు...
...
ఆ స్పీడుకి దాని గుబ్బలు అల్లల్లాడిపోయి... అన్ని వైపులకీ ఊగిపోడంతో...పొటకరించిన దాని చనుమొనలు , నా మొగుడి పెదాలనుంచి బయటపడి...మళ్ళీ వాటికి అందీ ...అందకుండా...పైకీ కిందికీ డాన్స్ చేస్తూ, అతగాడి మొహాన్ని గీరేస్తూ ఆట పట్టిస్తున్నాయి...
...
నా మొగుడి అవస్థ కి అర నవ్వు తోసుకొచ్చింది...ముద్దుల్తో వాచిపోయిన దాని పల్చటి,ఎఱ్ఱటి పెదాలమీదికి...
...
దాంతో రెచ్చిపోయి...దెం...గు...డు...స్పీడు మరింత పెంచి...దాని పెదాల్ని అందుకోడానికి ట్రై చేశాడు...వాటిని అందనివ్వకుండా మొహాన్ని పక్కలకి తిప్పేసుకుంటూ ఆట పట్టిస్తూందది...
...
పిచ్చి పని చేస్తూందీ వకుళ పిల్ల...అనుభవిస్తూంది...అని మనస్సులో అనుకోబోయి...మెల్లిగా గొణిగాను...
...
నా ఖర్మ కాలి అది విన్నట్లున్నాడు మధు...మీ ఆడాళ్ళకున్న జబ్బే అది...నెమ్మదిగా ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు...అంటూ నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి...నామీదెక్కిపోయి...నన్ను గుచ్చెత్తి కౌగలించేసుకుని, పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకుని...కచ...కచా...దెం......డం...మొదలెట్టాడు...తన ఒంటిమీది జుత్తు నా ఒ...ళ్ళం...తా రుద్దుకుంటూంటే ,కితకిత్లతోమెలికలు తిరిగిపోతూ...తొడల్ని వీలైనంత విప్పుకుని...అతగాడి బిరుసు గెడ్డం, నా మెడ మీదా, బుగ్గలమీదా , గుచ్చు కుంటూంటే ...ఓర్చుకోగల్గినంత సేపు...పెదాల్నప్పగించి...ఆ పైన మెల్లిగా విడదీసుకుని ... అతగాడి తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కుంటూ వకుళ వైపు చూశాను...
...
అందిన చోటల్లా దాని గుబ్బలమీద కొరికేస్తున్నాడు నా మొగుడు...పచ్చటి మనిషేమో అది... , ఎఱ్ఱటి...కసిగాట్లతో నిండిపోతున్నాయి దాని పచ్చటి గుబ్బలు...
...
అబ్బ...అలా గాట్లేసీకు...వారం రోజుల దాకా మానవు...ఎల్లుండి కాలేజీకి వెళ్తే, ప్రిన్సిపాల్ నుండి ,స్టూడేంట్స్ దాకా అందరూ అదోలా చూస్తారు...అంటూ ఊగిపోతూన్న స్థనాల్ని చేత్తో పట్టుకుని...అతడు కళ్ళతో కోరిన చనుమొనని తన పెదాలకి అందిస్తూ కాసేపు గడిపి... ఆ పైన పెదాల్నీ అప్పగించేసి...తన నడుం చుట్టూ తొడల్ని పెనవేసింది వకుళ...

రెండు చేతుల్లోనూ దాని స్థనాల్ని ఇముడ్చుకుని ...వాటి లోయలో మొహాన్ని రుద్దుకుంటూ ... ......ర దెం...గు...తున్న వికాస్ ని....కాసేపు తీక్షణం గా చూసి...గురూ నా భార్య చళ్ళు పెద్దవా!...ఆ రాధ వి పెద్దవా!!...అని అడిగాడు మధు... నా పూలోతుల్లోకి తన మదాన్ని విరజిమ్ముతూ
...
దున్నడం ఆపకుండానే...రాధ వి బా...గా పెద్దవి గురూ...ఒక్కోదానికి రెండు చేతులు కావాలి...కాపోతే మీ ఆవిడ వాటికన్నా సాఫ్ట్ ... అన్నాడు వికాస్...రక్తం చిమ్ముతూన్న మొహంతో...
...
ఏ క్షణాన్నైనా చిమ్మేసేట్టూన్నాడు వికాస్... అనుకుంటూంటే ...ఆ ప...నీ... మొదలైనట్లుంది...మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ, థంబ్స్ అప్....చూపించింది వకుళ
...
నోరూరుకోక ...ఇప్పుడు...వాళ్ళ ఊసులెందుకో!...అన్నాం ...నేనూ, వకుళా...
మీ ముచ్చటలు తీరుద్దామని...అన్నారు మగాళ్ళు...
...
మాకటువంటి పాడు ముచ్చట్లు లేవు...అని వేడిగా అన్నాం...ఆడాళ్ళం...
...
ఏమో!...అందరితోనూ డాన్సులు చేశారుగా!...ఎవరివి...ఎక్కడ్నుంచి...ఎక్కడ దాకా ఒత్తుకున్నాయో!... అంటూ వికాస్...ఎవరిది ఎలా ది......డి...తే...ఇవి చీలిపోతాయో!...అంటూ మధూ...మా మీంచి కొద్దిగా పైకి లేచి...మా పూరెమ్మలు నిమిరారు...
...
మొహాలూ మొహాలూ చూసుకుని...కళ్ళతో సిగ్నల్స్ ఇచ్చుకుంటూ మగాళ్ళ ఒట్టల్ని ఒత్తాం ...ఆడాళ్ళం...
...
హుమ్ ...అంటూ మరో జల్లు ఒదిలిన వాళ్ళే...ఎలాగో ఆపుకుని ...మామీదినుంచి దిగిపోయి, మా వెనకాతల చేరి...ఎవరి భార్యల్ని వాళ్ళ వైపు లాక్కున్నారు మగాళ్ళు...
...
అబ్బ...వస్తున్నా అంటూ...మధు చేతుల్ని పక్కలకి తోసేసి నేనూ, ...ఆగూ...అంటూ వకుళా...క్రాస్...య్యాం...
...
మన మాటలు విన్నారేమోనే సంధ్యా...ఈ పాడు మగాళ్ళు...అంది వకుళ...నా మీదినుంచి.. తన మొగుడి వైపు దొర్లుతూంటే ... అంగుళంన్నర కి పైగా సాగిపోయిన దాని చనుమొనలు నా పెదాలకి రుద్దుకున్నాయి...థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించి...నోటికందిన ...ఒకదాన్ని ముని పళ్ళతో పట్టుకుని...లోపలికి లాక్కుని..
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
......ఉమ్మ్... తుమ్మెద గాడి...పుప్చ్... ముచ్చట విన్లేదుకదా!...చుప్చ్ ...అని భయంగా ఉందే...పుప్చ్...అంటూ నా గోడు వెళ్ళ బోసుకున్నాను ... చప్పరింపుల మధ్య...
...
నీ మొగుడు సాగదీసింది చాలనట్లు, నువ్వుకూడా ఏంటే!... అంటూ దా...న్ని...నా పెదాల్లోంచి లాక్కుని...నా పిర్ర మీదొక్కటిచ్చుకుని...నన్ను నా మొగుడి వైపు తోసింది...
...
సరే నంటావా!...అన్నాడు వికాస్...నామీదెక్కేసి...కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ... ఏమంటావ్ వకూ!...అంటూన్నాడు మధు వకుళ మీదెక్కేసి...మొహం మీద మొహం పెట్టి...
...
నోటితో చెప్పడానికి సిగ్గు అడ్డొచ్చి...సరే!...అన్నట్లుగా కళ్ళార్పి...తలలు తిప్పుకున్నాం ఆడాళ్ళం...
...
గ్రీన్ సిగ్నల్ గురూ!...అంటూ మొగుళ్ళు మ...డ్డ...ల్ని...మా పూకుల్లోకి దోపేస్తూంటే...అమ్మ్...మ్మా... అని కేకెట్టి, తొడల్ని మొగుళ్ళ నడుముల చుట్టూ పెనవేసి...ఒత్తుకుపోయాం నేనూ, వకుళా!...
...
మరో నిముషం సేపు వాయించి...చిప్పిల్లిపోయారు మొగుళ్ళు...సొమ్మసిల్లిపోయాం...పెళ్ళాలం...

......య్య్....ఉహ్......లా... ...ద్దూ!....అంటూ అభ్యంతరాలు చెప్తూన్న... బాగా పరిచయమున్న ఓ ఆడ గొంతుక వేడికోళ్ళూ!...కొద్ది సేపే! పర్లేదు అంటూన్న ...ఎక్కడో విన్నట్లున్న ఓ మొగ గొంతుక బ్రతిమాలుడ్లతో మెలుకువొచ్చింది నాకు...
...
కల కాదు గదా!...అనుకున్నాను...ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసుంది...గుండెలు దడదడా కొట్టేసుకుంటున్నాయి. ఎక్కడున్నానో తెలియలేదు ఓ క్షణం...చేతుల్తో తడుముకుంటూంటే తగిలినదాన్ని దగ్గరకి లాక్కున్నాను...చూస్తే అది నా నైటీ...

...
దాన్ని పక్కనెట్టి చుట్టూ చూశాను...కిటికీల్లోంచి సన్నటి వెలుగు పడుతూంది...టైమ్ చూస్తే ఎనిమిదౌతూంది...నా ఒంటివైపు చూసుకున్నాను...మంగళ సూత్రాలూ, మట్టెలూ తప్ప ఒక్క నూలుపోగు లేదు...ఇలాగే పడుక్కున్నానా!...రాత్రంతా!?...అనుకుంటూ పక్కనున్న నైటీ అందుకుని నా ఒంటిని కప్పుకుంటూ చుట్టూ చూశాను.. బాత్రూమ్ పక్కన ఓ మూల ఇంతకు ముందు లేని ఓ ఎఱ్ఱటి ...బుచ్చి...ఫ్రిజ్ ...గిఫ్ట్ రిబ్బన్లలో కనిపించింది...
...
ఎవరు తెచ్చుంటారా!?...అనుకుంటూ మరోసారి చుట్టూ చూశాను...ఎవ్వరూ లేరు...మగాళ్ళు ఏమైపోయారూ!?......రెండు జంటల్నీ పిలుచుకు రావడానికి వెళ్ళ లేదు కదా?!ఈ వకుళ పిల్లేమైపోయిందీ!...పిర్రలూపుకుంటూ వాళ్ళ వెనకపడి పోయిందేంటీ... ముందు తను సెలక్ట్ చేసేసుకుందామనీ!!...అనుకుంటూంటే...
...
నా ఊహ ని రూఢి చేస్తూన్నట్లుగా...ఉహూ...నో!...అంటూన్న వకుళ గొంతు వినిపించిది...
...
అప్పుడే సరసుడ్ని ఎంపిక చేసేసుకుని...పక్క మీదైతే నేను పంపకానికొస్తానేమో!అని, గుట్టుచప్పుడుగా బాత్రూమ్ లో మొదలెట్టిందా? ...ఇంతకీ ఎవరో దీని సరసుడు...అనుకుంటూ అటువైపు పిల్లిలా కదిలాను

బాత్రూం దగ్గరకి చేరేసరికి ...మ్...మ్మ్..మ్ప్చ్...అంటూ ముద్దుల చప్పుడ్లు విని...అంత ఫాస్ట్ వాడెవడుబాబూ!...నా...తుమ్మెదగాడు కాదుగదా!!...అనుకుంటూ , తలుపు ముందు మోకాళ్ళ మీద సెటిలై తాళపు సందులోంచి చూశాను...
...
వీపు నా వైపుండడంతో తనెవడో తెలీలేదు కానీ, అతగాడు మాత్రం బుర్రొంచి దాని పెదాల్ని జుర్రేసుకుంటున్నట్లున్నాడు...
...
అబ్బ!...అంతంత చప్పుడ్లు చేయకు...అది లేస్తూంది...అంటూంది తలుపు వైపు తిరిగున్నవకుళ..
ఇంతలో వాళ్ళు ప్లేసులుమారి తలుపుకి దగ్గరగా జరగడంతో వకుళ విశాలమైన పిర్రలు, పల్చటి వీపూ కనిపిస్తున్నాయి...
.
దాని ఒంటిమీద ఓ పాంటీ, దాని మీద మరో పల్చటి నైటీ తప్ప ఇంకేం లేవు...నా ఊహ కరెక్టే!...అందుకే బాత్రూము...అనుకున్నాను...నా వెన్ను నేనే తట్టుకుంటూ...
...
ఇంతలో తన బెర్ముడాని కిందికి జార్చుకుంటూ వకుళని బిర్రుగా కౌగలించుకున్నాడు దాని సరసుడు...వకుళ పిల్ల నైటీ ...పర్రు... మని చప్పుడు చేస్తూ విడిపోయింది...
...
శైలజ ఇచ్చిన వెల్క్రోవ్ నైటీ కదూ......పని....కి ...బలే సౌకర్యం...అనుకున్నాను...దాని అదృష్టానికి కుళ్ళుతూనే...ఎలా గుర్తుపట్టాలా అతగాడ్ని!?...అనుకుంటూంటే బుర్రలో ఓ ఆలోచన మెరిసింది...
...
వీళ్ళు సైడ్ పోజులో తిరిగితే ...అనుకుని వెయిట్ చేశాను...
కాసేపట్లో నాకు కావలసినట్లే తిరిగారు...వాళ్ళిద్దరిమొత్తలూ క్లోజప్ లో కనిపిస్తున్నాయిప్పుడు... మిళింద్ ది నాకు తెలుసుగా!...టకీ మని పట్టుకోవచ్చు, అనుకుని దాని సరసుడి మొత్త వైపు చూస్తే , నైటీ దాన్ని కవర్ చేసేసుంది...ఎలాగా!?...అనుకుంటూంటే...
వాళ్ళు తలుపుకి దగ్గరగా జరగడంతో... సెవెంటీ ఎం.ఎం తెర మీద ఇద్దరి మొత్తలూ క్లోజప్ లో చూపించినట్లనిపించింది...
అతగాడి...దా...ని...రంగు తెలీక పోయినా వకుళ పిల్ల రెమ్మల అడుగునుంచి,...పై...పై...దాకా నొక్కుకుపోయుంది...
...
ఎక్కడి దాకానో!... అని నా మనస్సులో మెదిలే సందేహాన్ని తీర్చడానికా!...అన్నట్లుగా ఆ జంట కొంచెం వెనక్కి జరిగింది...అప్పుడు కనిపించింది... అతగా...డి...దా...ని...చర్మం లేని గుండు...బొండు లా ఉండి వకుళ బొడ్డుకి కొంచెం కిందుగా అటూ ఇటూ కదుల్తూందది...
...
దాని సైజు మనస్సులోనే వేళ్ళతో కొలుచుకుని...ఆ వేళ్ళని నా పెదాల దగ్గరకి తెచ్చుకుని...మింగేంతగా వాటిని విప్పి...మిళింద్ గాడిది కాదులే!...అని స్థిమితపడ్డాను...
...
ఇంతలో అతగాడు,నావైపున్న దాని పల్చటి తొడని తన నడుం మీదికి లాక్కుని దాని మెత్తటి పిరుదుల్ని వేళ్ళ వాతలు తేలిపోయేలా పిసుకుతూ, తన మొత్తకి అదుముకుని...పై పెదాల్ని కూడా ఆక్రమించుకున్నట్లున్నాడు... ......ఉమ్...అంటూన్న దాని పెనుగులాట చప్పుడ్లు...దాంతో బాటే జంట లోపలికి జరిగారేమో!...ఇప్పుడు వకుళ నలుగుతున్న స్థనాలూ...నలిపేస్తూన్న అతగాడి చాతీ బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తున్నాయి...
మరికాసేపట్లో పెదాలు విడిపడ్దట్టున్నాయి...అతగాడేదో అడిగినట్లున్నాడు...గు...చ్చు...కుం...టూం...దీ!...అని మంద్రంగా సాగదీసిందది...
...ర్దు...కోడానికి కాబోలు...అతగాడి వేళ్ళు దాని తొడల మధ్య చొరబడబోడం కనిపించింది నాకు...
మరుక్షణం పాలిష్డ్ గోళ్ళున్న ఓ లేత తమలపాకు లాంటి చెయ్యొచ్చివాటిని అడ్డుకోడం...ఛీ...అక్కడొద్దన్నానా!...అంటూన్న ఓ మెత్తటి మందలింపూ వినిపించాయి...
...
నువ్వు కొంత వరకైనా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి!...ఏదీ!...కాస్త...ఇలా తిరుగు...అంటూన్న ఓ మొగ గొంతు...లైవ్ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తూన్న టెన్షన్ లో అతడెవరో తెలీలేదు... కళ్ళని వకుళ మీద ఫోకస్ చేశాను...
...
అది హాండ్ షవర్ ని పట్టుకుని ముందుకు ఒంగుంది...దాని పచ్చటి తొడలు మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయి... ఒంటిమీది నైటీ పక్కలకి జరిగిపోయుంది... ఓ పల్చటి పాంటీ అదీ పిరుదులకి అతుక్కుపోయుంది...వాటి మధ్యనీంచి ఉబుకుతున్న పూరెమ్మల్ని చేతి వేళ్ళతో కప్పుకునుంది...
ఇంతలో అతగాడు మళ్ళీ అడ్డొచ్చేశాడు...

...పోనీ!...ఇలాగైనా!...అంటూ...దాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు వంచి...ఏదో...చేసినట్లున్నాడు...
ఛీ!...ఆ పనొద్దన్నాగా! అంటూ అతగాడ్ని పక్కకి తోసేసినట్లుంది...మళ్ళీ అది క్లియర్ గా కనిపిస్తూంది...
...
వీలుగా లేదేమో...ఓ వర్కవుట్ టేబుల్ ఏర్పాటు చెయ్యనా!?... అంటూన్న ఓ మొగ గొంతు చిన్నగా వినిపించింది...
బాత్రూం లో వర్కవుట్ టేబులా!...అనుకున్నాను...
... ...
...క్క్... మంటూ ఏదో మీట నొక్కిన చప్పుడూ దాని వెనువెంటే ఏదో పరిచేస్తున్న చప్పుడ్లు...యువర్ వర్కవుట్ టేబుల్ ఈజ్ రెడీ!...అంటూ విజయగర్వం తొణికిస లాడుతున్న ఓ మగాడి నవ్వు వినిపించేసరికి దాని సరసుడ్ని గుర్తు పట్టేశాను...వాసుదేవ్...
ట్రై చెయ్యి వకూ!...అంటూ షవర్ కి కొంత దూరంలో, నాకు ఏటవాలుగా ఉన్న ఓ ఫుల్ లెంగ్థ్ టేబుల్ వైపు చూపిస్తున్నాడు వాసుదేవ్....
...
నైటీ తో వర్కౌటా!... విప్పేస్తే నయం...అనుకున్నాను...అక్కసుగా... నా మాట విందా!...అన్నట్లుగా , వాసు హెల్ప్ చేస్తూంటే అంతపనీ చేసి...ఒక్క పాంటీ మాత్రమే ఉంచుకుని, టేబుల్ మీద వయ్యారంగా...వెలకిలా పడుక్కోబోయిందే!...ఎందుకో చటుక్కున బోర్లా తిరిగి పోయి...ఇక్కడేం వర్కౌట్ చేస్తారేంటీ!...అని గునిసిందది... అతగాడి ...దా...ని...వైపు...ఓర చూపులు చూస్తూ...
...
...న్నీ... చెయ్యచ్చు...అంటూ అతగాడు దిస్సమొలతో పక్కకి తిరగడంతో నాకు...దర్శనం...కూడా ఐపోయింది...వకుళ చెప్పిన దానికి పైమాటే!...అనుకుంటూంటే ...ఎందుకో అది మరింత నిగిడింది ...
...
వకుళ పిల్ల చూపు పడ్డ తర్వాత, ని............ఛస్తుందా!....అని అనుకుంటూ, దాని చేత ఏం వర్కౌట్స్ చేయిసాడో!...అని ఎదురు చూశాను...
ముందు మసాజ్ చేస్తా!...తిరుగూ!...అన్నాడు... ఉహూ...అందది బోర్లా టేబుల్ కి ఒత్తుకుపోతూ...
...
మొహమాటంగా ఉందా! ...అంటూ ఒక కాలు దాని నడుం మీదినుంచి అవతలపక్కకేసి నిలబడ్డాడు...అతగాడి మ...డ్డ...దాని పిరుదుల్లో ఎక్కడ గు...చ్చు...కుం...దో!...ఏం పాడో!.......అమ్మ్మ్....మ్మో...ఒద్దక్కడ...!...’ అని ...లో వాయస్ లో కసురుతూ... వంకర్లు తిరిగి పోయింది ...వకుళ పిల్ల...
ఒహ్...సారీ...అనుకోలే!....అంటూ, దాని భుజాలమీది మెత్తటి కండరాల్ని కాసేపు రుద్ది, ఆపైన, మెడ నుంచి...స్పైనల్ కార్డ్ బేస్ దాకా... తొడల్నుంచి పిక్కల దాకా...రెండు చేతి వేళ్ళతోనూ మసాజ్ చేస్తూంటే ... ... ఉమ్మ్...అని తృప్తిగా మత్తుగా మూల్గింది వకుళ ...
...
కార్చేసుకుందిది...అనుకున్నాను కసిగా...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
...ఏయ్ వెలకిలా తిరుగూ...తొడల లోపలి కండరాల్ని కూడా రిలాక్స్ చేసి...ఆ పైన...ఫ్రంట్ ఎక్సర్సైజ్ లు మొదలెడదాం అన్నాడు ...దాని మీదికి వంగి... ఉహూ...నువ్వేం ఫ్రంట్ ఎక్సర్సైజ్ లు చేయిస్తావో నాకు తెలీదూ!?... అంటూ తలనడ్డంగా ఆడించి...కొంటెగా నవ్విందది...
...
ఎందుకొద్దంటున్నావ్?! అని అడిగాడు వాసు...భయంగా ఉంది బాబూ!...అంటూ వగలు పోయింది వకుళ...
...
ఫోజులు కొట్టకండి...నువ్వూ, సంధ్యా...నాలుగు రుచులు చూసినవాళ్ళేగా!?...అదీ అఫీషియల్ గా!!...అన్నాడు వాసు...కాస్త కోపంగా...
...
మేమిప్పటిదాకా చూసినవి మూడే రుచులు...ఆ జతగాళ్ళందరూ సేఫ్ కాకపోయినా క్లీనే! ...అంది వకుళ బుంగమూతెట్టుకుని మనస్సులో లెక్కెట్టుకుంటూ...
...
నిజమే...ఐతే గియ్తే......మామా అల్లుడ్లే మా నాల్గూ ఐదూనూ! అనుకున్నాను...నేనూ లెక్కెట్టుకుని...
...
ఆ భయముంటే...వీటిని ఉపయోగిస్తా!...అంటూ కండోమ్స్ పాక్ తీశాడు, బెర్ముడా జేబులోంచి...
...
అహ... నాకూ, దానికీ......క్క......మగ...తడి... తగలకపోతే తృప్తిగా ఉండదు...అంది వకుళ కిలకిలా నవ్వుతూ...
...
ఆ డ్రింక్...అంతగా తాగద్దే!...అని మొత్తుకుంటే వినలేదీ వకుళ పిల్ల!!...నా పేరు కూడా బజారుకీడ్చింది...అని పళ్ళు పిండుకున్నాను...
...
అన్నింటికీ ఏదో అడ్డు చెప్తున్నావ్...ఇంతకుముందు పార్ట్నర్ల సంగతి ఎలా తెలుసుకున్నారేంటీ!?... అన్నాడు వాసు మొహం గంటు పెట్టుకుని...
ఆ సేఫ్టీ విషయం మా మొగుళ్ళే చూసుకున్నారిప్పటిదాకా!...మీదే కొశ్చన్ మార్క్......మా జాగ్రత్తలు మేం తీసుకోవాలిగా!... అంది వకుళ...ఐనా వాసు మూడ్ మారలేదు...
...
మీరు...సేఫ్ కాకపోయినా పర్లేదుగానీ...క్లీన్...ఐతే చాలు వాసూ!... అంది వకుళ...అతగాడ్ని దువ్వుతూ...
...
వాసు మొహం చాటంతైంది......అంటే!...నువ్వూ సంధ్యా...స్టెరిలైజ్డ్...అన్నమాట!...అందుకే మాంఛి జోరు మీదున్నారు...అంటూ దాని పిరుదుల్ని కసిగా పిసికి... , ...అఫ్కోర్స్ వి ఆర్ క్లీన్!...టైం వేస్ట్ చెయ్యక వెలకిలా తిరుగు...అని బుజ్జగించాడు...
...
మా సంగతలా ఉంచు...మీరు ...క్లీన్...అన్నవిషయం మాకెలా తెలుస్తూందీ!?...అని సాగదీసిందది...బోర్లా పడుక్కునే!...
...
నేను...క్లీనే!...నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లో చాలా భాగం పిల్లలున్నగృహిణులే!...ఎవ్వరి దగ్గరనుంచీ...ఏ కంప్లైంటూ లేదు... , కానీ....అది మీకెలా తెలియాలీ!?... అన్నాడు వాసు...మనస్సులో ఆలోచనని పైకే అనేస్తూ!...
...
అవును...ఎలా!?...అనుకుంటూంటే... బుచ్చి ఫ్రిజ్ కంటపడడం... నా బుర్రలో ఓ ఫ్లాష్ వెలగడం...వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి...

...వీడేమో...దిగనని...మొరాయిస్తున్నాడు...అనుకుంటూ తన మొల వైపు చూసుకుని... ,పోన్లే!...మనసుంటే మార్గాలే ఉండవా!...అని చిరునవ్వుతో దాని పిర్రల్ని మెత్తగా పిసికి... ముందు బాక్ ఎక్సర్సైజ్ లతో మొదలెడ్తా వకూ ...అంటూ దాని వీపుని మసాజ్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు...
...
ఏదో...ప్లాన్ చేస్తున్నాడితగాడు ...అనుకుని తర్వాతేం చేస్తాడా అని ఆత్రంగా ఎదురు చూశాను...
ఇంతలో అతడి చెయ్యి టేబుల్ పక్కన ఫ్లాష్ లా కదిలింది...మరుక్షణం దాని నడుం... పైకీ, కిందికీ కదలడం మొదలెట్టింది...కాస్త జాగ్రత్తగా చూస్తే దాని పొత్తికడుపుకింద ఒక ప్లేట్ పైకీ కిందికీ కదులుతూంది.
..
మరో బటన్ ని నొక్కినట్లున్నాడితగాడు...కాసేపట్లో వరదలు కడతాయి దీని రెమ్మలు...అనుకున్నాను రెట్టించిన కసితో!...
ఇంతలో ఏం చేశాడోగానీ... దాని రెండు తొడల మధ్య నిలబడున్నాడు వాసు...దాని నడుం కింది ప్లేటు రెండు భాగాలుగా విడిపోయుంది... తొడలు చెరో పార్టు మీదా ఉంది.....ఇంకో బటన్ ని నొక్కినట్లున్నాడితగాడు...ఏంచేస్తాడో బాబూ!!...
...
ఏయ్...ఏంటది...అంటూ చేత్తో...దే...న్నో...బయటికి తోసేసి...తొడల్ని ముడిచేసేసుకోబోయింది వకుళ...
ఎప్పుడూ ట్రై చెయ్యలేదా!...అంటూ ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగాడు వాసు...తన మ...డ్డ...ని దాని పిరుదుల పైన రుద్దుతూ!
ఊహూ...ఇష్టం లేదు... అంది వకుళ...
...
నిన్ను బలవంతం చెయ్యనుగానీ...ఇదో వెరైటీ!...ఇప్పుడు సైజు తగ్గించుకున్నాను చూడు...నీకేం పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు...పైగా అన్ని విధాలా సేఫ్...అంటూ వకుళ చెయ్యట్టుకుని ,వేళ్ళతో దాని పిరుదుల మీదున్న తన ......డ్డ... ని నెమ్మదిగా ట్రేస్ చేయిస్తూంటే, నేనూ పరికించి చూశాను...
...
నిజమే... ఇందాకటంత ...బొండు...గా లేదు...అనిపించింది నాకు...
....
వకుళకీ అలాగే అనిపించిందేమో!...పైకి ...ఒద్దు బాబూ....అంటూనే మరోసారి ట్రేస్ చేయడానికి పూనుకుందది...దాని కంఠసరం లో విముఖత తగ్గడం నేను పట్టేశాను...
...
ఎక్కువ సార్లు రుద్దకు...విశ్వరూపానికొచ్చేస్తుంది...అంటూ దాని వేళ్ళని సున్నితంగా పక్కకి తప్పించి, కొద్దిగా వెనక్కి జరిగాడు...అతగాడి మగతనం దాని తొడల మధ్య మాయమైంది...
...
ఏం చేస్తున్నాడు బాబూ...దీన్ని!...ఏమీ కనిపించటం లేదుకూడానూ!...అనుకున్నాను...గుండె కంఠం లో కొట్టుకుంటూంటే!
ఇంతలో అతగాడి చేతులు దాని తొడల్ని సవిరించడం మొదలెట్టాయి... నీ తొడలు చాలా పల్చన వకూ!...మీ సంధ్య వాటిల్లా బిగువు కావు ...అన్నాడు వాసు...వాటిని మెత్తగా ఒత్తుతూ...
....
మధ్యలో నా ఊసెందుకో!...అని నేను గర్వంగా మనస్సులో అనుకుంటూండగానే... ...మధ్యలో దాని ఊసెందుకూ!?...అని పైకే కక్కేసింది వకుళ ...మోచేతుల మీద కొద్దిగా పైకి లేచి...బంగారపు బంతుల్లాంటి దాని స్థనాల్ని, వాటి మీద సగం నొక్కుకుపోయిన చనుమొనల్నీ ఓ చెంప ప్రదర్శిస్తూనే మెడవెనక్కి తిప్పి వాసుని చురచురా చూస్తూ!
...
......ని... కానీ, చెప్తాగా!...అంటూ దాని బంతుల్ని లటుక్కున అందుకోడానికి ముందుకి జరిగాడేమో!......మ్మ్...మ్మ్...మ్మో...అని సన్నగా మూల్గింది వకుళ...
...
ఇంతలో ఓ సెల్ ఫోన్ ...ఫంక్షన్ మొదట్లో ఆలాపించే జాతీయగీతాన్ని అందుకుంది...ఖంగు తినిపోయి...చుట్టూ చూశాను...బాత్రూమ్ లో కింద పడున్న వాసు షార్ట్ లోంచి వస్తూందది...
దాన్ని అందుకోడానికి కిందికి వంగి, చటుక్కున పైకి లేచాడు వాసు...అతగాడి మగతనపు గుండు, తెల్ల మేఘాల్లాంటి వకుళ పిల్ల పిర్రల మధ్య...ఓ ఎర్రటి మెరుపులా మెరిసి మాయమైపోయింది...
మరోసారి జాగ్రత్తగా చూశాను...వకుళ ...గు...ద్ద...లోకి చొరబడుందది...నేనెన్నడూ చూడని దృశ్యాన్ని చూశేసరికి ఒంట్లోంచి వేడి పొగలు చిమ్మేయడంతో ...కళ్ళు మూసేసుకున్నాను...
...
ఇంతలో...ఏంచేస్తున్నావ్ వాసూ!...అంటూన్న వికాస్ గొంతు వినపడింది...సెల్ ఫోన్ లోంచి...
మీ ఆవిడకి ఫిజియోథెరపీ చేస్తున్నా వికాస్!...అంటూ చేతులో ఉన్న సెల్ ఫోన్ ని దాని పిర్రలమీదుంచి...ఓ చేతిని పొత్తికడుపు కిందినీంచీ ...మరో దాన్ని ఛాతీ కిందినీంచీ దూర్చి...దాని నడుంనీ...అంకిన గుబ్బనీ ఒడిసి పట్టుకుని...చటుక్కున ముందుకు జరిగాడు...
అతగాడి ......డ్డ...కొసకంటా దిగడిందేమో!!...తన పెదాల్లోంచి తోసుకొస్తూన్న.......చ్చ్చి...పో...యా...ను... అన్న మూల్గుని అణుచు కోడానికి వాటిని కొరుక్కుంటూ వకుళ విశ్వప్రయత్నం చేసినా...ఆణగకుండా కొంత బైటికొచ్చేసింది...
...
...ఫిజియోథెరపీ తట్టుకోడం అంత కష్టంగా ఉందా వకూ!...అన్నాడు వికాస్, నవ్వుతూ...
...
మొదట్లో కొంచెం కష్టమనిపించినా...అంటూ తన మ...డ్డ...ని పూర్తిగా బయటికి లాగి...వకుళ పిల్ల పూరెమ్మల్లోంచి కారిన మదాన్ని దానికి చిక్కగా పాముకుని... తర్వాత బలే రిలాక్సింగ్ గా ఉందని ఒప్పుకున్నారు నా పేషెంట్స్ ఎందరో!... అంటూ... దాని ...గు...ద్ద... చీలిక కి, దాని మదాన్నే పట్టించాడు వాసు చిరునవ్వుతో...
...
అతగాడి చేష్టలకి నాగుపాములా మెలికలు తిరిగిపోతూ...ఛీ!...స్పీకర్ ఫోన్ ఆపీ!...అని సన్నగా బుసకొట్టింది వకుళ...
ఇట్స్ ఓకే వకూ!...గిఫ్ట్ డెలివర్ చేయించి...దగ్గరుండి మిమ్మల్నిద్దరినీ తీసుకురమ్మని మేమే పంపాం!...తొందరగా వెళిపోయొచ్చీసీండి...అని నా ఏక్సెంట్ ని అనుకరిస్తూ......హ్హ....హ్హా...అని నవ్వాడు మధు సిగ్గులేకుండా!...
...
మీ ఆవిడింకా నిద్దర లేవలేదు మధూ!...వకుళ ఒక్కర్తెకీ థెరపీ చేసి...ఆవిడకి మానేస్తే కోపంరాదూ...ఓ ఐదు నిముషాల్లో ఆపనీ పూర్తి చేసేస్తా! ఈలోగా మీ......న్లు...ముగించుకుని ఇక్కడికొచ్చేయండి...అన్నాడు వాసు నవ్వుతూ...
...
నాకు పై ప్రాణాలు పైకే పోయాయి... గొంతెండుకుపోయింది...అంటే...నా గు...ద్దా... , దెం......బో...తున్నాడా ఇతగాడు...ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి ... అనుకుంటూంటే...

అనుమానమే!...మన స్యూట్ ఎక్స్టెన్షన్ వీలుకాదంటున్నారుట...కనీసం ఓ రెండు గంటలకైనా ట్రై చేస్తానంటూ మిళింద్ వెళ్ళాడిప్పుడే!... అంటున్నాడు వికాస్...
...
తను దేన్నైనా సాధిస్తాడు...అంటూ...తన మ...డ్డ...ని ...మళ్ళీ కొసకంటా దిగేశాడు...
...
...మ్హ్...అని మెత్తగా మూల్గింది వకుళ...
......
ఎంజాయ్ ద మసాజ్ వకూ!... , ఓకే యార్! గెటాన్ విత్ ద జాబ్...ఆడాళ్ళని తయారు చేసే పని నీదే!...అని కట్ చేశాడు మధు...
కత్తి వాటుకి నెత్తురు చుక్క లేదు వకుళ మొహంలో!...ఎంత సిగ్గులేనివాళ్ళు మీ మగాళ్ళు!!?...అందది కొరకొరా చూస్తూ!
మే...ము , ...మీ...లా... లో......లో...మాటా...పై...కో... మా...టా చెప్పం! అన్నాడు వాసు...వకుళ పిల్ల ...గు...ద్ద.... కచ...కచ ...కచ దెం...గు...తూ!
ఎందుకన్నాడా...ఆ మాట...ఇతగాడు...అనుకుంటూ వకుళ వైపు చూశాను... అరమోడ్పుగా మూతబడ్డ దాని కళ్ళూ. ఎర్రటి పెదాలపై అర నవ్వూ కనిపించేసరికి...నిజంగానే ఎంజాయ్ చేస్తూందీ సిగ్గుమాలిన పిల్ల!... అనుకున్నాను కసిగా...
My Dear friends open your threads and start posting your stories.   Heart Heart 
Reply
...స్పీడు పెంచాడు వాసు ......మ్హ్... ......మ్హ్... ......మ్హ్.... అని మూల్గుతుంది వకుళ...
‘...
కత్తి పోట్లు...ఒక చోట ఐతే...రక్తం మరోచోటినుంచి కారుతుందా ఎక్కడైనా!?...’ అనుకున్నాను...దాని పూరెమ్మల్లోంచి తోసుకొస్తూన్న తెల్లటి వరద చూసి...
....
అహ్హ్...అహ్హ్...అహ్హ్...అహ్హ్...అంటూ రొప్పుతున్నాడు వాసు...
...
చివరికొచ్చేస్తున్నాడితగాడు ...దాని ...గు...ద్ద...చెరువు చేశేస్తాడు... అనుకుంటూంటే...వాసు మొబైల్ కార్యక్రమం ముగింపు జాతీయ గీతం అందుకుంది....
...
వెంటనే దాన్ని అందుకుని...చెప్పు మిళింద్!...వెళ్ళిన పని పండేగా!...అన్నాడు వాసు...
...
సిగ్గు లేకపోతే సరి...అడ్డమైన వాటికీ...జాతీయ గీతాలు కాలర్ ట్యూన్స్ గా పెట్టుకోడానికి... అంటూ గొణుక్కుంది వకుళ...
...
దాన్ని అందుకోడానికి వాసు వంగగానే, వకుళ చటుక్కున పైకి జరిగి, తొడల్ని లాక్ చేసుకుని...అరచేతుల్తో మదన ద్వారాల్ని కప్పేసుకుని, బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ, దాని పళ్ళ గాట్లతోనే వాచిపోయిన ఎర్రటి పెదాల్ని కొన నాలికతో మసాజ్ చేసుకుంటూ అరమోడ్పుగా కనురెప్పల్ని మూసుకుని, మొబైల్ సంభాషణ వింటూంది వకుళ...
వాసు వీపు నా వైపుండడంతో అతగాడిది ...దిగిపోయిందో...లేదో...తెలీలేదు...తర్వాత చూడచ్చులే!...అనుకుంటూ సంభాషణ వినడం మొదలెట్టాను...
...
సారీ అంకుల్!...అస్సలు స్కోప్ లేదన్నారు...మన తరవాత గెస్టులు బ్రేక్ ఫాస్ట్ టేబుళ్ళ దగ్గరున్నారని చూపించారు కూడానూ! ... అంటున్నాడు మిళింద్..
...
ఆహా!...అన్నాడు వాసు ఏదో ఆలోచిస్తూ...
...
అంకుల్...పావుగంటలో పాకింగ్ స్టాఫ్ ని పంపిస్తారట మనకి హెల్ప్ చెయ్యడం కోసం...ఇప్పుడెలా!?... అంటూన్న నా...తుమ్మెద గాడి...గొంతులో నిరాశని చూసి జాలేసింది నాకు...
...
పర్లేదులే!...మరో చోటు చూసుకోవచ్చు... అంటున్నాడు వాసు...
...
ఏమో!...సుధా...వాళ్ళు...హోటళ్ళకి రామంటున్నారు...అంటున్నాడు మిళింద్ ... తన తల్లి పేరు పలకడానికి మొహమాట పడిపోతూ